SlovenijaV fokusuvremeŽivljenje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje – .🔎Kaj storiti po poplavah⁉️

🔸Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena, zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte.
🔸Preglejte stanje stavbe in poškodbe na njej. Nevarni so lahko izpodjedeni temelji, razpoke in podobno.
🔸Poškodbe stavbe, opreme in predmetov fotografirajte za prijavo škodnega primera.
🔸Če je prišlo do izpada elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko ali svetilne palice. Ne uporabljajte vžigalic, sveč in odprtega ognja, saj zaradi uhajanja plina in hlapenja razlitih vnetljivih tekočin lahko nastane eksplozija ali požar.
🔸Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonske, električne, vodovodne ali plinske napeljave oziroma o poškodbah na njih.
🔸Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo ter odstranite naplavine, poplavljene naprave in opremo.
🔸Tla in stene teh prostorov očistite s čisto vodo in jih nato razkužite.
🔸Ne uživajte hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo. Prav tako za uživanje niso primerni pridelki s poplavljenih vrtov in njiv.
🔸Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov. Vodo pred uporabo prekuhajte ali razkužite oziroma uporabite vodo iz plastenk.
🔸Protipoplavne vreče so narejene iz razgradljive ali nerazgradljive snovi. Ko ni več nevarnosti poplavljanja, jih odstranite. Pri njihovem nadaljnjem čiščenju, shranjevanju ali odstranitvi upoštevajte navodila proizvajalca.
Več informacij najdete na povezavi: https://www.gov.si/teme/poplave/
vir: https://www.gov.si/teme/poplave/?fbclid=IwAR2MXgwU3H7G4IrWrpfstJmx9CaRS0EJtR8_c8pyDqISSDyPSOpavh616Og

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija