Oris stanja s strani udeležencev in vodij posameznih delov, ki so koordinirali delo na reševanju in obvladovanju stana ob poplavi in poplavni nevarnosti
Črna kronikaLokalnoprometSlovenijaV fokusuvremeŽivljenje

Celje: »Ujma nas opominja, da je s protipoplavnimi ukrepi treba nadaljevati«. Brez politiziranja in pripisovanja zaslug. Kljub vsemu jo je Celje odneslo zelo dobro.

 

V Celju, ob 11. uri,   v štabu Civilne zaščite na Poklicni gasilski enoti Celje (PGE)  ter v soorganizaciji  MO Celje, je potekala novinarska konferenca na kateri  so župan MOC Matija Kovač, poveljnik PGE Boris Žnidarko, poveljnik Gasilske zveze Celje Janez Senica, poveljnik Civilne zaščite Celje Jože Plešnik, pomočnik poveljnika Policijske postaje Celje Aleš Štorman in Simon Kač iz javnega podjetja Vodovod-kanalizacija predstavili aktualne razmere v Mestni občini Celje.

Župan MO Celje Matija kovač

 

Župan Matija Kovač je uvodoma izrekel veliko zahvalo vsem službam zaščite in reševanja in izpostavil, da jo je Celje kljub neugodnim napovedim dobro odneslo, brez poškodb oseb, je pa nastalo nekaj škode na zasebnem premoženju in javni infrastrukturi, zlasti na cestah in mostovih. Tudi Ledena  dvorana je poškodovana Okvirna ocena stroškov škode bo znana v prihodnjih dneh. Še vedno je del mestnega parka, Medloga in Skalne kleti pod vodo, se pa stanje umirja. Evakuacija je v celoti preklicana. Vzpostavljeno je napajanje z električno energijo in plinom. Terenske ekipe so na delu in odpravljajo posledice ujme ter skrbijo za prevoze evakuiranih prebivalk in prebivalcev. Da Savinja ni prelila bregov kljub izjemno visokemu pretoku (do 1168 m3/s), gre zahvala predvsem izvedenim protipoplavnim ukrepom v preteklem desetletju, ki so skupaj z delujočimi črpališči preprečili najhujše. »Tokratna ujma nas opominja, da je z izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki jih načrtuje Direkcija RS za vode, nujno nadaljevati. V fazi projektiranja je 5 sklopov ukrepov na področju MOC – ključni  bosta zamenjavi hidravlično neustreznih premostitev na Polulah in pri Topru. Pomembno je tudi nadaljevanje umeščanja suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini v prostor«, je še dodal.

MOC, ki ima za tovrstne primere tudi rezervirana sredstva v proračunu, bo podobno kot v primeru nedavnih neurij kmalu objavila poziv občankam in občanom za prijavo škode, je pa župan izpostavil tudi nujnost hitrega ukrepanja države. MOC bo v skladu z zmožnostmi v prihodnjih dneh pomagala tudi drugim občinam v Savinjski dolini.

Zahvaliti se  je treba tudi  občankam in občanom za spoštovanje navodil. Posebno zahvalo velja nameniti 250 gasilcem PGE Celje in Gasilske zveze Celje (sodelovali so prostovoljci s 14 društvi iz Celja in Štor), 25-članski ekipi Civilne zaščite, policistkam in policistom, strokovnim službam občinske uprave, mestnemu redarstvu in dežurnim ekipam celjskih javnih zavodov in podjetij, vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so priskočili na pomoč, občinam Štore, Šentjur in Vojnik, ki so Celju pomagali z namestitvami in opremo, številnim gostincem, ki so z obroki hrane in pijače skrbeli za vse ekipe, City Centru Celje za topel obrok za gasilce ter občankam in občanom, ki so ponudili namestitve in drugo pomoč. Iskrena hvala vsem medijem za pomoč pri obveščanju prebivalk in prebivalcev Celja.

 

Boris Žnidarko, poveljnik PGE Celje, je povzel potek intervencije. Prvi od štirih alarmov za splošno nevarnost je bil v Celju sprožen v petek ob 7.15, so se pa službe zaščite in reševanja na najhujši scenarij pripravljale že vse od četrtka dalje. Ukrepi, ki so se sprejeli, so bili postavitve zagatnic in določitev najbolj ogroženih območij, postopna izvedba evakuacij na teh področij ter izdaja odredbe o prepovedi približevanja vodotokom. Evakuacija Špice in Medloga se je začela v petek ob 10.50, evakuacija Lisc, Otoka, spodnjih Polul in starega mestnega jedra pa ob 14.41, ko je višina Savinje dosegla kritično mejo in je le nekaj centimetrov manjkalo do razlitja. Takrat so dokončno zaprli tudi vse mostove. Na teh območjih so v sodelovanju s strokovnimi službami zagotovili izklope plina in elektrike ter nadzor nad območji. Na zadnjem sestanku koordinacije v petek ob 20. uri je bila glede na napovedi ARSO sprejeta odločitev, da ukrepi ostajajo v veljavi čez noč. Na koordinacijskem sestanku v soboto ob 7. uri se je sprejela odločitev za sproščanje ukrepov. Poveljnik je poudaril, da je šlo za usklajeno timsko delo celotnega štaba in se zahvalil vsem sodelavkam in sodelavcem za pomoč.

Predstavljen je  bil potek dogajanja iz preostalih delov Savinjske doline, kjer je PGE prav tako posredovala v petek. Pomoč je potrebovalo več kot 30 oseb, ki so jih reševali s čolni. Intervencije so bile tudi zaradi iztekanja nevarnih snovi v vodotoke – to bo tudi prioriteta posredovanj PGE v prihodnjih dneh. V petek sta bili na tem področju aktivni 2 enoti, po ureditvi razmer v Celju pa so tja napotene tudi dodatne enote.

Jože Plešnik, Poveljnik CZ Celje

Poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Celje Jože Plešnik je predstavil potek evakuacije iz ogroženih območij, kjer živi več kot 4000 ljudi. Vzpostavljena sta bila dva zbirna centra. V Celjskem mladinskem centru je noč preživelo 50 oseb, v dvorani Zlatorog pa 110 oseb. Poskrbljeno je bilo tudi za prehrano evakuirancev. Skupino 63 otrok iz Hotela Faraon so prijazno sprejeli v Alminem domu na Svetini. Pri evakuaciji so pomagali gasilci in ekipe nujne medicinske pomoči, ki so v Dom sv. Jožef prepeljale 3 nepokretne osebe. Tudi pri vračanju oseb na domove so sodelovale enake ekipe. Del vpoklicanih v CZ je opravljal tudi oglede plazov v krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini in nujne sanacije v sodelovanju z gasilci.  Poplavljenih je bilo nekaj območij, med njimi so Otok, Medlog,  Špica  in Spodnje Polule.

Namestnik poveljnika PP Celje Aleš Štorman je povedal, da je 6 patrulj celo noč pokrivalo evakuirana področja in so bile razmere mirne. Policija je pomagala tudi pri evakuaciji in nadzoru spoštovanja odredbe o prepovedi približevanja vodotokom. Opozoril je tudi na nespametno ravnanje nekaterih ljudi in povedal, da bo policija primerno ukrepala zoper posameznike, ki so kršili cestno-prometne in druge predpise. Izrekel je tudi zahvalo koordinacijskemu štabu in pohvalil sodelovanje med službami. Izpostavljena so bila nekaj nerazumnih dejanj, kot  je bila vožnja s štirikolesnikom skoti že poplavljen podhod,  ki mejijo na neumnosti,  kjer jepoleg lastnega ogrožanja   ogrožal še druge ljudi. Za takšnele pa je predviden oziroma se že dela na identifikaciji  in tudi  na kasnejšem prekrškovnem postopku ki preide v kazenski postopek.

 

Iz podjetja VO-KA je Simon Kač v prvi vrsti izpostavil ukrep prekuhavanja vode v Mestni občini Celje ter občinah Štore in Vojnik, ki bo preklican šele po prejetih rezultatih analize vzorcev vode (predvidoma v torek) in občanke ter občane prosil, da spremljajo uradne objave na spletni strani in socialnih omrežjih Mestne občine Celje. Sicer se stanje na vodnih virih umirja. Vodni vir Medlog je ponovno vključen v vodovodno omrežje. Iz Vitanja so še posamezne težave.  Zato še velja prekuhavanje do nadaljnega, oziroma točneje vsaj do torka.  Protipoplavna črpališča od četrtka dalje delujejo brez težav.

Umirjanje Savinje(Foto: VTC)

Za osebni promet je odprt most proti Laškemu na Ul. XIV. divizije, odprta sta tudi Čopov most in podvoz pri svinjskem sejmu. Ko bodo ekipe namestile ograjo, bo odprt tudi most pri Topru. Takoj, ko bodo očiščene naplavine v podvozu pri mestnem parku, bo v celoti odprta tudi Partizanska cesta. Delno je zaprta cesta ob sotočju Savinje in Voglajne. Zaprti ostajajo Polulski most, splavarski most, peš most ob sotočju Savinje in Voglajne ter levška brv.  Vzpostavlja se tudi prevoznost cest. Največji izziv predstavljajo podvozi v Pečovniku in Zagradu. V prihodnjih dneh in tednih bodo opravljeni podrobnejši pregledi in začele se bodo nujne sanacije.

Dolenjska je že poslala vozila in osebje na pomoč proti ogroženim delom Slovenije, predvsem proti Koroški(foto PGD Dvor)

Velja  spomniti da kot bo narekovala  situacija ob umirjanju  vodotokov in nevarnosti, bodo zelo verjetno gasilci iz PGE Celje ter iz prostovoljnih gasilskih  društev odšli pomagati na področja kjer je zelo pomembna pomoč in odpravo posledic. Vse sile,  po besedah  Borisa Žnidarka, usmerjene na pomoči drugih ogroženih področij proti zgornji Savinjski. Pa tudi v smeri Laškega.  Solidarnosti ne sme umanjkati.  Kot je bilo dodano na koncu, Vlada mora držati obljube, da se vsi sanacijska dela začnejo takoj oziroma zelo kmalu.

Vane T. Costa

Vir: nkcz&vtc

Foto.moc&vtc

Mogoče vam bo všeč