Potek viseče vrvi in povezava z ostalimi deli mesta na doživljajski poti.(foto ich)
GospodarstvoSlovenijaTurizem

Turistična brv himalajskega tipa kmalu realnost: “Za turistično brv v Celju bo Vlada RS prispevala 1,5 milijona evrov”

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji 376 dopisni seji  v veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Turistična brv v Mestni občini Celje« in Mestni občini Celje v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v višini največ 1,5 milijona evrov, medtem ko je celoten projekt vreden 4,6 milijona evrov.

 

Glavni cilj projekta je izgradnja javne turistične infrastrukture, ki pomembno prispeva k prepoznavnosti območja in ponuja turistom posebno in edinstveno doživetje. Nova javna in skupna turistična infrastruktura bo v podporo naravnim znamenitostim v turističnih destinacijah in bo dvignila kakovost in konkurenčnost destinacije ter dodano vrednost v turizmu.

 

Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 953610 – Sofinanciranje investicijskih projektov občin v vrednosti 1,35 milijona evrov za leto

2023 ter proračunski postavki 117110 – Infrastruktura na območjih kjer žive Romske etnične skupnosti v vrednosti 150.000 evrov v letu 2023.

Risba brvi himalajskega tipa. (foto: ich)

»Če bo mogoče, bomo seveda kandidirali tudi na druge javne razpise, vse z namenom, da pridobimo  soudeležbo pri sofinanciranju za izvedbo projekta. Brez teh sredstev se izvedbe ne bomo lotili,« je dejal  župan na   novinarski konferenci  ob aprilskem mestnem prazniku.

 

Za most je občina že  pred časom uredila vsa lastniška razmerja. Tudi projektna dokumentacija  je že nekaj časa zagotovljena. Viseči most v Celju s 505 metri  bo eden najdaljših mostov tibetanskega stila na svetu, doživljajsko in vsebinsko pa bo povezal mestno jedro s Starim gradom. Načrtujejo tudi ureditev t.i. doživljajske poti, ki bo obiskovalce vodila mimo zgodovinskih in kulturnih znamenitosti v starem mestnem jedru čez Splavarski most do mestnega parka in od tam do Heraklejevega svetišča in čez viseči most na Stari grad. Dejansko bo deloval kot celota ki združuje znamenitosti mesta in točke  iz različnih obdobij obstoja knežjega mesta.

Pa je  le uspelo, bi rekli, čeprav pa bi nekateri rekli da je preveč očitno da je to skozi šivankino uho spuščen »bombonček« odhajajoče vlade.  Predvsem se gre za vztrajnost in uspešno delo občinskih služb ter njih usposobljenost da  vse pripravijo in sprocesirajo do potankosti zastavljene strokovne naloge.

Sedaj bo zelo verjetno prišla »kanonada« nezadovoljnih o vseh možnih negativnih učinkih na okolje, življenje vseh, celo v kakšno bližnjo pokrajino bližnje sosednje države.

 

Karavana realizacije prihodnje turistične atrakcije gre naprej. Do uspešne realizacije.

Vir: mgrt@vtc

Foto-ich

Mogoče vam bo všeč