Vir: Gov.si
EvropaPolitikaSlovenija

Srečanje ministrov za zunanje zadeve Slovenije, Italije in Hrvaške

Na vabilo italijanskega zunanjega ministra Luigija Di Maia je danes v Trstu potekalo prvo srečanje zunanjih ministrov treh držav, ki je bilo namenjeno skupnemu upravljanju Jadranskega morja. Slovenija, Italija in Hrvaška kot države, ki mejijo na skupno morje, delijo vizijo Jadranskega morja kot mostu, ki združuje ljudi v regiji, in kot vir blaginje za vse.

Vir: Gov.si

Jadransko morje kot polzaprto morje z veliko gostoto pomorskega prometa in občutljivim ekosistemom potrebuje celovit pristop za zaščito okolja, preprečevanje tveganj in zagotavljanje trajnostnega razvoja.

Vir: Gov.si

Ministri so se strinjali, da nadaljujejo z razpravo v tristranskem formatu o skupnem sodelovanju na področju gospodarskega razvoja, povezljivosti in celovite zaščite Jadranskega morja. S tem ciljem so ministri vzpostavili mehanizem za okrepljeno sodelovanje na tako na politični kot na strokovni ravni.

Tristranski pogovori se bodo nadaljevali v sredini januarja.

Skupna izjava treh ministrov 

19. decembra 2020 so se zunanji ministri Italije, Hrvaške in Slovenije v Trstu sestali, da bi razpravljali o operativnih načinih in prednostnih področjih za krepitev tristranskega sodelovanja v Jadranskem morju. Na podlagi že obstoječih mehanizmov usklajevanja so si ministri zelo plodno izmenjali mnenja o možnosti nadaljnje utrditve sodelovanja, tudi glede na informacije, ki sta jih Italija in Hrvaška izmenjali o svoji nameri, da razglasita izključno ekonomsko cono v Jadranskem morju.

Jadransko morje kot polzaprto morje z intenzivnim pomorskim prometom in ranljivim ekosistemom potrebuje celostni pristop k varovanju okolja, preprečevanju tveganj in zagotavljanju trajnostnega razvoja. Države, ki mejijo na isto morje, Italija, Hrvaška in Slovenija delijo vizijo Jadranskega morja kot mostu, ki združuje vsa ljudstva v regiji in kot viru bogastva in blaginje za vse. Ministri so se dogovorili, da bodo v tristranski obliki nadaljevali razprave o skupnih možnostih sodelovanja na ključnih področjih, vključno z gospodarskim razvojem, povezljivostjo, modrim gospodarstvom in celovito zaščito Jadranskega morja. V ta namen bodo tri države vzpostavile mehanizem za okrepljeno sodelovanje na politični in strokovni ravni.

V tem okviru sta si italijanska in hrvaška stran izmenjali informacije o napredku svojih pobud za razglasitev izključnih ekonomskih con. Italija in Hrvaška sta znova poudarili, da bo tak korak izveden v celoti v skladu z načeli mednarodnega prava, Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu in zakonodajo EU.

Vir: Gov.si

Vse tri države so še naprej zavezane krepitvi sodelovanja v resničnem evropskem duhu, da bi zaščitile Jadran in širšo sredozemsko regijo, približale ljudi na obalah našega morja in skupaj preoblikovale naš skupni prostor sobivanja.

Ministri so se dogovorili za organizacijo naslednjega trilateralnega zasedanja v prvem četrtletju 2021.

Povzeto po: Gov.si

Avtor: L.S.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa