GospodarstvoizobraževanjeSlovenijašolstvo in znanje

Spodbujanje podjetništva ter (samo)zaposlitve za državljane tretjih držav – mednarodni evropski projekt BEST

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU med 1. februarjem 2019 in 31. julijem 2021 izvaja projekt, ki se osredotoča na lažje vključevanje priseljencev v lokalno okolje in na trg dela s poudarkom na podjetništvu in samozaposlovanju.

Projekt BEST (Boosting Entrepreneurial Skills as Tool of integration of migrants to labour market – Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela) je sofinanciran s strani Sklada za azil, migracije in integracijo Evropske unije (AMIF).

V sklopu projekta je bilo izvedenih veliko različnih aktivnosti:

– štirje krogi tečaja (samo)zaposlovanja za državljane tretjih držav, ki se ga je udeležilo okrog sto (bodočih) podjetnic in podjetnikov, ki živijo na različnih koncih Slovenije, saj so kar trije od štirih krogov tečaja potekali preko spleta,

– šest okroglih miz, ki se jih je udeležilo okoli sto predstavnikov zainteresirane strokovne in širše javnosti, priseljenci, ki živijo v Sloveniji, strokovni delavci in vsi, ki jih zanima področje socialnega in migrantskega podjetništva.

– štiri spletna izobraževanja za strokovne delavce in prostovoljce, ki delajo na področju migracij, ki se jih je udeležilo več kot 40 poslušalcev.

Dodatno so na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organizirali še poslovne brunche in individualne sestanke s strokovnjaki za izmenjavo izkušenj.

Dogodki so udeležencem ponudili vsebine, kot so spoznavanje trga dela v Sloveniji, kako izbrati pravo pravno obliko podjetja glede na poslovno idejo, razvoj le-te, spoznavanje prednosti, slabosti, pasti na poslovni poti posameznika in še mnogo več.

Hkrati so (dogodki) predstavljali tudi priložnost za mreženje s posamezniki, ki imajo podobne interese in predstavljali tudi dobro priložnost za novo poslovno sodelovanje.

 

Aktivnosti so se osredotočale med drugim tudi na povezovanje lokalnih akterjev pri vključevanju migrantov na trg dela s poudarkom na podjetništvu, organizacijo izobraževanj za strokovne delavce in zaposlene, ki delajo vsakodnevno z migranti ter predstavitev projektnih rezultatov javnosti.

Za več informacij lahko obiščete spletno stran https://isim.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/best-spodbujanje-podjetniskih-vescin-kot-orodje-za-vkljucevanje-migrantov-na#v ali spremljate Facebook stran projekta https://www.facebook.com/project.BEST.amif

mib

 

 

Mogoče vam bo všeč