GospodarstvoSlovenijaV fokusu

iskalni svet objavlja dodatna pojasnila o projekcijah skupnih izdatkov za socialna nadomestila in v tem pokojnin v sklopu ocene proračunskih dokumentov 2021-2024

Fiskalni svet pri pripravi vsakokratne ocene proračunskih dokumentov zaprosi Ministrstvo za finance za podrobnejše projekcije prihodkov in izdatkov sektorja država glede na projekcije, ki so razvidne iz osnutka Programa stabilnosti 2021. Ob tokratni oceni so bile zaradi vpliva ukrepov za omejevanje posledic epidemije podrobne projekcije za pripravo oceno skladnosti proračunskih dokumentov s fiskalnimi pravili še bolj potrebne kot običajno.

Fiskalni svet je 9.4. od Ministrstva za finance prejel omenjene podrobne projekcije. Iz teh je izhajalo, da se bodo skupna socialna nadomestila v letu 2022 povečala za 0,4 %. Pri tem naj bi se izdatki za pokojnine znižali za 6,4 %, izdatki za vsa ostala socialna nadomestila pa povečali za 9,9 %. Med sejo Odbora za finance v DZ 22.4. smo od Ministrstva za finance neuradno prejeli nove oziroma spremenjene projekcije. Tudi po teh naj bi se skupna socialna nadomestila v 2022 povečala za 0,4 %, kar je občutno manj kot v letih pred krizo. V povprečju 2018 in 2019 so se npr. ti izdatki letno povečali za 4,5 %. Ob tem nove projekcije izdatkov za pokojnine izkazujejo v letu 2022 rast za 2,0 %, izdatki za vsa ostala socialna nadomestila pa naj bi se znižali za 1,7 %. Pri tem bi bilo po naši oceni ob spremenjenih projekcijah potrebno pojasnilo, s kakšnimi ukrepi bo doseženo znižanje vseh ostalih socialnih nadomestil. Dvom v realističnost projekcij za celotno obdobje 2022–2024 tako ostaja.

Predvsem želimo opozoriti, da spreminjanje številk med procesom sprejemanja proračunskih dokumentov otežuje oceno njihove skladnosti s fiskalnimi pravili, kar je osnovna naloga Fiskalnega sveta. Znova želimo opozoriti na povečana tveganja za srednjeročno vzdržnost javnih financ, ki izhajajo tako iz ne povsem realističnih projekcij, na osnovi katerih naj bi se primanjkljaj v prihodnjih letih znižal, kot tudi iz napovedanih diskrecijskih ukrepov, ki bi poslabšali strukturni položaj javnih financ.

vir: https://www.fs-rs.si/fiskalni-svet-objavlja-dodatna-pojasnila-o-projekcijah-skupnih-izdatkov-za-socialna-nadomestila-in-v-tem-pokojnin-v-sklopu-ocene-proracunskih-dokumentov-2021-2024/

mib

Mogoče vam bo všeč