Celjski Stari grad (foto: ICH)
LokalnoSlovenijaTurizem

Spodbudno: “Celje prejemnik srebrnega znaka Slovenija Green destination”

Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace sta turistični destinaciji Celje na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma podelila srebrni znak Slovenia green destination Silver.

 

STO in GoodPlace sta srebrni znak podelila na podlagi terenskega obiska Celja in podatkov, ki smo jih vnašali na platformo Slovenia Green, ter na ta način prejeli oceno in priporočila za izboljšave. Znak Slovenia Green Destination Silver je veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje, to je do 31. maja 2025.

 

Kot so zapisali v obrazložitvi, je destinacija Celje na lestvici od 1 do 10 dosegla povprečno oceno 8,5 v šestih kategorijah. Oceno 8,1 je presegla v obeh kategorijah vezanih na turizem. Destinacija je sicer napredovala v petih od šestih kategorij v primerjavi z zadnjo presojo, najvišji napredek je zabeležila v kategoriji Narava in pokrajina ter Destinacijski managment, velik napredek je bil narejen tudi v kategoriji Poslovanje turističnih podjetij.

Pogled na Celje iz Celjskega Starega gradu(foto: ICH)

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Celje je od leta 2016 nosilec bronastega znaka Slovenia Green Destination in se tako uvršča med okolju in družbi prijazne destinacije. Celje aktivno sledi ključni razvojni prioriteti Slovenske turistične organizacije (STO) in slovenskega turizma, ki temelji na  oblikovanju konkurenčne, trajnostno naravnane turistične ponudbe, ki Slovenijo na globalnih trgih pozicionira kot trajnostno usmerjeno zeleno turistično destinacijo.

Usmerjenost plus vsebine,  ki jih morda ni v zadosti izpostavljeni obliki, kot je povečan utrip  v samem središču Celja, in kmalu bodo ocene čez oceno, ki je potrebna za zlati znak.  Tudi obdobje ko bo sledila naslednja ocenitev, leto 2023 dopušča aktivnosti v smeri možne in zelo verjetne izboljšave za področja kjer so bili pred ocenjevanjem podana priporočila.

Srebrni znak bo Celje prejelo na Dnevih slovenskega turizma v Krškem.

Vane T. Costa

vir:zavodceleia@vtc

foto:ICH

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno