GospodarstvoSlovenija

Slovenija v evropskem sistemu inovacijskih kazalnikov ostaja v skupini zmernih inovatork

Evropska komisija je objavila evropski sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2021, ki kaže, da se po vsej EU inovacijska uspešnost še naprej izboljšuje. Inovacijska uspešnost se je od leta 2014 v povprečju povečala za 12,5 %.

Države članice EU se pri uspešnosti vse bolj približujejo druga drugi, saj manj uspešne države rastejo hitreje kot uspešnejše, tako da se inovacijski razkorak med njimi zmanjšuje. Glede na objavljeni regionalni sistem inovacijskih kazalnikov za leto 2021 se ta trend kaže pri inovacijah v regijah EU. Z globalnega vidika je EU uspešnejša od nekaterih svojih tekmic, kot so Kitajska, Brazilija, Južna Afrika, Rusija in Indija, medtem ko so Južna Koreja, Kanada, Avstralija, Združene države Amerike in Japonska uspešnejše od EU. Letošnji evropski sistem inovacijskih kazalnikov temelji na revidiranem okviru, ki vključuje nove kazalnike glede digitalizacije in okoljske trajnosti, tako da je sistem bolj usklajen s političnimi prednostnimi nalogami EU.

Ključne ugotovitve

Države EU se na podlagi svojih rezultatov uvrščajo v štiri skupine uspešnosti: vodilne inovatorke, močne inovatorke, zmerne inovatorke in skromne inovatorke.

  • Švedska je še naprej vodilna inovatorka v EU, sledijo ji Finska, Danska in Belgija, inovacijska uspešnost vseh teh držav pa je nad povprečjem EU.
  • Skupine uspešnosti so v glavnem geografsko koncentrirane, pri čemer vodilne inovatorke in močne inovatorke prihajajo iz severne in zahodne Evrope, večina zmernih in skromnih inovatork pa iz južne in vzhodne Evrope.
  • Inovacijska uspešnost EU se je od leta 2014 v povprečju povečala za 12,5 odstotne točke. Uspešnost se je najbolj povečala na Cipru, v Estoniji, Grčiji, Italiji in Litvi.
  • V petih državah članicah se je uspešnost povečala za 25 odstotnih točk ali več (Ciper, Estonija, Grčija, Italija in Litva). V štirih državah članicah se je uspešnost povečala v razponu od 15 do 25 odstotnih točk (Belgija, Finska, Hrvaška in Švedska). V osmih državah članicah se je uspešnost povečala v razponu od 10 do 15 odstotnih točk (Avstrija, Češka, Latvija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska in Španija). V preostalih 10 državah članicah se je uspešnost povečala za največ deset odstotnih točk.
  • Primerjava povprečja EU z izbranimi svetovnimi tekmicami kaže, da je Južna Koreja najinovativnejša država, ki je leta 2014 dosegla za 36 %, leta 2021 pa za 21 % boljši rezultat od EU. V letošnjem sistemu inovacijskih kazalnikov se EU uvršča pred Kitajsko, Brazilijo, Južno Afriko, Rusijo in Indijo, medtem ko so Kanada, Avstralija, Združene države Amerike in Japonska uspešnejše od EU.
  • Inovacijska uspešnost se je v obdobju od leta 2014 povečala v 225 regijah od skupno 240 regij. Postopoma prihaja do konvergence v regionalni uspešnosti, pri čemer se razlike v uspešnosti med regijami zmanjšujejo.
  • Najbolj inovativna regija v Evropi je Stockholm na Švedskem, ki mu sledita Etelä-Suomi na Finskem in Zgornja Bavarska v Nemčiji. Hovedstaden na Danskem je na četrtem mestu, Zürich v Švici pa na petem mestu.

vir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_21_3048

mib

Mogoče vam bo všeč