Sporazum SLO-Madžarska(foto MIZŠ)
EvropaSlovenija

Slovenija gre naprej, na takšen način in z obstoječo vlado še bolj:« Podpisan Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Slovenijo in Madžarsko«

Na srečanju predsednikov vlad Slovenije in Madžarske v Lendavi sta ministrica prof. dr. Simona Kustec in namestnik madžarskega ministra za zunanje zadeve in trgovino Levente Magyar podpisala Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske za obdobje 2022-2025.

 

Fotografija s podpisa Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Slovenijo in Madžarsko.

Program sodelovanja je bil sklenjen na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko in Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne skupnosti v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki sta bila sklenjena leta 1992. Novi program pa sledi trenutno veljavnemu programu, ki je bil sklenjen za obdobje 2016–2018 in podaljšan v letu 2020.

 

Sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko je uspešno na področju znanosti, visokega šolstva ter na področju šolstva manjšin na obeh straneh meje. Dolgoletno sodelovanje Slovenije in Madžarske je na področju znanosti, tako pri skupnih razpisih za mobilnostne projekte kot tudi sodelovanje med agencijama obeh držav z razpisi za raziskovalne projekte. Od leta 2016 vsaki dve leti objavljamo razpise za dvoletna obdobja, v izvajanje pa se sprejme okrog 12 projektov. V prvi polovici letošnjega leta bo predvidoma objavljen razpis za prihodnje dvoletno obdobje.

 

Partnerji iz Slovenije in Madžarske sodelujejo pri 180 skupnih projektih Obzorja 2020. Slovenski raziskovalci in raziskovalke pa sodelujejo z madžarskimi tudi v projektih ERA-Net, v Pobudah skupnega programiranja, v Evropskih partnerstvih in drugih multilateralnih oblikah instrumentov znotraj EU. Sodelovanje poteka tudi v programih COST in EUREKA. Uspešno je tudi sodelovanje v regijskih povezavah.

 

Na področju visokega šolstva poteka izmenjava visokošolskih učiteljev, za študijske izmenjave so omogočene štipendije, spodbudna je tudi vzpostavitev sodelovanja med slovensko in madžarsko rektorsko konferenco.

Po mnogih letih prizadevanj, z znatno finančno podporo na obeh straneh, so vidni tudi rezultati projektov, ki so se posvečali izdelavi slovensko-madžarskega slovarja. V Sloveniji ga je izvajala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, v okviru ciljnega raziskovalnega projekta v letih od 2015 do 2018, v višini 80 tisoč evrov. Lani poletu je bila objavljena elektronska verzija slovarja. Filozofska fakulteta namerava slovar še dopolnjevati.

 

Posebna pozornost v danes podpisanem programu sodelovanja je še vedno namenjena šolstvu manjšin na obeh straneh meje. Slovenija si prizadeva za razvoj in podporo manjšinskemu šolstvu tudi s sredstvi EU. Tako omogoča delovanje štirih jezikovnih asistentk v Porabju, dodatne svetovalce na območni enoti Zavoda RS za šolstvo v Murski Soboti. Izvaja se projekt za dvig kakovosti v izobraževanju, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je omogočilo tudi izvajanje novih srednješolskih programov v Lendavi, izvaja pa tudi naložbe v šolsko infrastrukturo.

Vir in foto: MIZŠ

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa