EvropaPolitikaSlovenija

SINDIKAT DELAVCEV MIGRANTOV VLOŽIL USTAVNO PRESOJO!! “Ne bomo odnehali, dokler ne bodo stroški obravnavani enako kot delavcu, zaposlenemu v Sloveniji”

Obravnava stroškov v zvezi z delom čezmejnega delavca migranta, še naprej buri duhove med čezmejnimi delavci. Sindikalisti , ki zastopajo čezmejne delavce, pri stroških ne nameravajo popustiti.

Logo Sindikata delavcev migrantov Slovenije

Po tem, ko je Vlada Republike Slovenije, za predlog Zakona o dohodnini, katerega je s podporo 5000 podpisov, v zakonodajno proceduro vložil Sindikat delavcev migrantov Slovenije, izdala negativno mnenje, predvsem zaradi dviga splošne olajšave, je v sindikatu završalo. Medtem, ko vlada ocenjuje dvig splošne olajšave v našem zakonu, kot nesprejemljivo, sami v svojem predlogu predlagajo ravno to.

Vlada v novem predlogu Zakona o dohodnini, predstavlja dvig splošne olajšave kot rešitev problematike čezmejnih delavcev, s čemer se sindikat ne strinja, saj se ne rešuje srž problema, ki so še vedno stroški v zvezi z delom. 

Mario Fekonja – predsednik SDMS: »V sindikatu ne bomo odnehali, dokler ne bodo stroški obravnavani enako kot delavcu, zaposlenemu v Sloveniji. Strošek za malico 11,02 eur, ki je čezmejnemu delavcu določen enako, ne glede na to, v kateri državi dela, je v primerjavi z dnevnicami, ki so za različne države različne, po našem mnenju diskriminatoren. 11,02 eur za malico v Bolgariji pač ni enako 11,02 eur za malico v Belgiji. Na različen standard in različne cene, nakazujejo tudi dnevnice, ki so za službeno pot priznane različno. V sindikatu bomo danes Ustavnemu sodišču ravno zaradi tega v ustavno presojo poslali 4. in 4b. točko odstavka 44. in 45. člena Zakona o dohodnini

Predsednik Sendikata delavcev migrantov Slovenije

V bolj razumljivem jeziku to pomeni, da bodo ustavni sodniki odločali o tem ali je res upravičeno dejstvo, da delavec npr. v Belgiji in Avstriji za malico porabi enak znesek, ki mu je priznan in ali je res upravičeno za različne države dnevnice določati različno, glede na to, da čezmejni delavci strošek za malico, ne glede na državo zaposlitve, prejemajo v enaki višini.

Ministrstvo za javno upravo, je namreč na vprašanje Zakaj so dnevnice za različne države določene različno odgovorilo, da nimajo nobenega orodja, s katerim določajo višino posamezne dnevnice. Pomeni, da nimajo stvarnega in razumnega razloga za:

  1. Določanje različne višine dnevnice za posamezno državo,
  2. Upoštevanje enake višine malice za delavca, ne glede na to v kateri državi je zaposlen.

Spomnimo, da je Sindikat delavcev migrantov Slovenije vladi predlagal ureditev glede malice na način, da se povračilo stroška za malico indeksira glede na državo, v kateri je oseba zaposlena, indeks bi pa se izračunaval glede na določene dnevnice v tej državi.

Primer:

Izhajamo iz stroška za malico, ki je v Sloveniji določen v višini 6,12 eur. Maksimalna dnevnica za Slovenijo znaša 21,39 eur, kar vzamemo za izhodišče oz. količnik 1. Dnevnica za Avstrijo znaša 55,00 eur, za Bolgarijo 40,00 eur in za Belgijo 63,00 eur. Tako bi znašal indeks za Avstrijo (55,00 / 21,39) 2,57, za Bolgarijo (40,00 / 21,39) 1,87 in za Belgijo (63,00 / 21,39) 2,945. 

Tako bi znašala malica za Avstrijo 15,73 eur, za Bolgarijo 11,44 eur in za Belgijo 18,02 eur.

Vlada je te predloge popolnoma ignorirala, zato so se v sindikatu odločili, da bodo pot nadaljevali zgolj v smeri rešitve problematike v zvezi s stroški.

Tako dvig splošne olajšave, pa kakršenkoli že je, ne predstavlja rešitve problematike. Problem je neenaka obravnava stroškov v zvezi z delom in od tega v sindikatu ne bodo odstopali.

Avtor: Uredništvo

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa