LokalnoSlovenijaZdravjeŽivljenje

SB Celje: “Primerno odgovorili na izzive z dokaj dobrimi dosežki v iztekajočem se letu. V letu 2024 jih bo še več, izzivov namreč!”

Preteklo leto je potekalo v znamenju odpravljanja posledic covida-19, preseženih strokovnih rekordov in premagovanja ovir, hkrati pa je osebje Splošne bolnišnice Celje preseglo dosežke iz prejšnjih let ter stabiliziralo bolnišnično poslovanje. V letu 2024 bo eden večjih izzivov reševanje kadrovske stiske in preobremenjenosti zdravstvenega kadra, vodstvo pa poudarja obstoječo zavezo za varnost pacientov, dobrobit zaposlenih ter izboljševanje storitev.

Epidemija covida-19, ki ravno te mesece ponovno polni bolnišnične postelje, tokrat zaradi nepravočasne  reakcije vlade,  je leta 2020 ohromila zdravstveni sistem. Podaljšanje čakalnih vrst, oteženo delo zdravstvenih delavcev in hkrati onemogočeno doseganje zastavljenega obsega dela ter zagotavljanje prvovrstnih storitev za paciente so kot v preteklih letih tudi v letu 2023 bremenili osebje Splošne bolnišnice Celje. Obremenitve v obliki vse pogostejših dežurstev v urgentnem centru, posledično pa pomanjkanje zdravnikov na bolnišničnih oddelkih, so pripeljale tudi do povečanega števila odhodov zdravnikov, ki so odšli na lažja in manj obremenjujoča delovna mesta.

Poleg premagovanja izzivov pa je osebje Splošne bolnišnice Celje doseglo tudi izjemne uspehe in strokovni napredek, saj je bolnišnica presegla realizacijo storitev iz leta 2022, v oktobru in novembru pa so celo dosegali nivo opravljenih storitev predcovidnega leta 2019 in stabilizirali bolnišnično poslovanje, kar posledično pomeni tudi, da jim je uspelo delno skrajšati dolge čakalne vrste. Drugi večji dosežki in premiki pa so bili:

 

– januarska otvoritev Etape 1 nadomestne novogradnje, ki predstavlja osnovo za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj ter nadgradnjo programa zdravstvene dejavnosti;

– februarsko odprtje novega bolnišničnega oddelka, Oddelka za pulmologijo;

– 3000 opravljenih robotskih operacij, ki so jih v bolnišnici opravili vse od 11. maja 2010, ko so prvi v Sloveniji opravili robotsko asistirano operacijo prostate

– in decembrsko odkritje spominskega obeležja, posvečenega posameznikom, zasluženim za razvoj, ugled, dobrobit in prepoznavnost bolnišnice, na katerem sta bila kot prva zapisana prim. spec. akad. st. Pilih in prim. mag. Škrabl Močnik.

Dr. Dragan Kovačić, direktor SB Celje

 

Dr. Dragan Kovačić, direktor SB Celje je med drugim dejal da: »V tem letu smo se resda soočali s hitrimi spremembami, odpravljanjem posledic epidemije covida-19, grozovitimi avgustovskimi poplavami in žal tudi nepričakovanimi odhodi sodelavcev. A vseskozi so naši zdravstveni delavci vsakodnevno dokazovali svojo izjemno predanost, požrtvovalnost, sočutje in profesionalnost, tako do naše bolnišnice kot do vas, naših pacientov. Zato nam je uspelo v oktobru in novembru doseči nivo opravljenih storitev predcovidnega leta 2019 in stabilizirati bolnišnično poslovanje, kar pomeni tudi, da nam je uspelo delno skrajšati dolge čakalne vrste. Zato gre iskrena zahvala vsem vodstvom oddelkov, zdravnikom, medicinskim sestram in tehnikom, kot tudi vsem drugim zaposlenim, od ekipe Službe za prehrano do tehničnih sodelavcev in ostalih nezdravstvenih sodelavcev«, še posebej pa je izpostavil, kljub vsemogočim težavam in oviram, ohranjanje zaupanja pri pacientih.

 

Leto  2024 bo leto v katerem  ne bo zmanjkalo izzivov. V Splošni bolnišnici Celje ostajajo odgovorni zavezi, da bodo ostali predani varnosti pacientov, dobrobiti zaposlenih, nenehnemu prizadevanju za izboljšanje njihovih storitev, še večjemu krajšanju čakalnih vrst in povečanju odpornosti zdravstvenega sistema.

Živi bili pa videli, če se le da od daleč, se pravi da je najboljše,  da nas bo  čim več in  čim bolj dolgo zdravih. Da bodo vsi tisti, ki bodo potrebni bolnišničnih storitev in obravnavanj, deležni pravočasno, strokovno, humano in dovolj hitro ter brez pogostih hospitalizacij. Če bodo želeli in zmogli  vse to in še kaj zraven, pa ni bojazni da bo prihodnje leto  presežkov na prenekaterem področju njihovega delovanja.

Vane T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno