GospodarstvoSlovenijaVeč

publikacija PREKARNO DELO IN PREKARIAT

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je izdalo zelo aktualno in zanimivo publikacijo, ki je nastala v okviru projekta Delati skupaj – za socialno družbo.

 

»Etimološko, pomensko gledano pridevnik prekaren, iz latinskega pridevnika precarius in glagola precari, ki danes opredeljujeta pojem prekarnega in prekarnosti, pomeni ‘izprošen, priberačen, začasen, odvisen od koristi ali miloščine drugega, nestabilen, izpostavljen nevarnosti, z negotovim mandatom‘, pozneje pa je bilo pomenski osnovi dodano še ‘nestalen, negotov ali prehoden‘.«
Pri tem je za poudariti, da »prekarno delo danes sicer ni pravni pojem oz. kategorija, saj kot tak v svetovnih pravnih virih ostaja neopredeljen, še vedno pa nekoliko variirajo tudi njegove definicije.«
Zgodovinski kontekst pokaže, da je po prehodu iz jugoslovanskega socializma v kapitalistično tržno gospodarstvo Slovenija prešla iz države, utemeljene na davkih, v državo dolga, kar politika izkorišča kot izgovor za krčenje socialne države in uvajanje aktivacijske politike – namesto o zaposlenosti se govori o zaposljivosti, kot da so ljudje sami krivi za brezposelnost. Trenutno ugotavljajo, da:
»delež samozaposlenih je od leta 2008 sicer zrasel, vendar je v Sloveniji še vedno pod povprečjem držav EU.«
Toda sama rast deleža izstopa:
»Od leta 2008 se je število samozaposlenih v Sloveniji povečalo za skoraj 20 %, kar je v primerjavi z ostalimi državami v analizi zelo nadpovprečno.«
Načini naslavljanja prekarnosti vključujejo med drugim: minimalno urno postavko za netipične oblike dela (o čemer smo že pripravili raziskavo in okvirni izračun), prenehanje prelaganja odgovornosti za brezposelnost izključno na iskalce zaposlitve, izboljšanje statističnega spremljanja prekarnosti, spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju, ustanovitev predstavniške organizacije za prekarne delavke in delavce.
Publikacijo si lahko ogledate na strani https://socialna-druzba.si/sd_w1/wp-content/uploads/2021/02/PREKARNO-DELO-IN-PREKARIAT_Poro%C4%8Dilo-in-smernice-za-razvoj_2020.pdf?fbclid=IwAR2lB9o99w6GH7t0fyClVqO5UAiZApy9V_OBV4GNDLoPe4GOtTSukWFyagM

vir: https://socialna-druzba.si/novice/4017_delati-skupaj-za-solidarno-druzbo-predstavitev-projekta/?fbclid=IwAR0Rcmt9RgFB8C8xWGX7j8wFxqi52hzuU95lzcAIfWh8UOk8f0SBWP9DGBc

mib

Mogoče vam bo všeč