SlovenijaVečŽivljenje

Publikacija ‘Kratek oris mladinskega dela v Sloveniji’.

V jedru z dokazi podprtega oblikovanja javnih politik in ukrepov je poznavanje značilnosti, akterjev, pravnih in organizacijskih okvirjev, rezultatov preteklih in tekočih projektov, analiz in podatkov ter ostalih dejavnikov, ki vplivajo na delovanje oz. so del posameznih področij ali sistemov.

Kje najdemo te informacije in druge podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje, vrednotenje in spreminjanje javnih politik? V kontekstu evropskega sodelovanja na področju mladine imamo to prednost, da je na voljo spletna platforma Youth Wiki. Ta ponuja izčrpno zbirko informacij o nacionalnih mladinskih politikah 29 evropskih držav, ki so kategorizirane v deset poglavij. Eno od njih je tudi področje mladinskega dela.

Publikacija, ki sta jo napisala prof. dr. Tomaž Deželan in asist. mag. Nina Vombergar je rezultat popisa stanja, načrtovanih reform in pobud mladinskega dela v Sloveniji, zaradi celovitosti in mednarodne primerljivosti pa predstavlja pomemben prispevek k poznavanju mladinskega dela tako v Sloveniji kot tudi v širšem evropskem prostoru.

Publikacijo najdete tukaj.

vir: https://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/publikacija-kratek-oris-mladinskega-dela-v-sloveniji/

mib

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija