GospodarstvoSlovenijaŽivljenje

Program javnih del za 2021

Zavod RS za zaposlovanje bo 14. 6. 2021 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 250 oseb, za programe je na voljo milijon evrov.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela, eno ključnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2021, in sicer za naslednja dva sklopa:
– programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva,
– programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del.

Javno povabilo bo odprto od 15. 6. 2021 do 31. 10. 2021.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod RS za zaposlovanje. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več.

Oseba bo lahko vključena v javna dela najdlje do 31. 12. 2021.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-06-10-program-javnih-del-za-2021/

mib

Mogoče vam bo všeč