hranaizobraževanjeKmetijstvoSlovenijaZdravje

PRIPOROČILO ZA TRGATEV GROZDJA LETNIKA 2021 – 23.9.2021

Kmetijski zavod Slovenije je izdal PRIPOROČILO ZA TRGATEV GROZDJA LETNIKA 2021 – 23.9.2021

Maribor 23.09.2021
Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor, Vinarska 14, Maribor na podlagi 21. člena Zakona o vinu (Uradni list RS št. 105/2006), izdaja :

PRIPOROČILO ZA TRGATEV GROZDJA LETNIKA 2021

Trgatev grozdja za pridelavo mošta, vina in drugih proizvodov ni dovoljena,
preden grozdje ni tehnološko zrelo. Grozdje je tehnološko zrelo, če doseže
najmanj 8,5 vol. % naravnega alkohola, oz. 65 ˚Oe ob trgatvi.
Pri spremljanju dozorevanju sort grozdja, pokazatelji zrelosti kažejo, da so srednje pozne sorte grozdja – modra frankinja, zweigelt in pozne sorte grozdja: laški rizling, renski rizling, šipon, žametovka dosegli tehnološko zrelost, kar je minimalni pogoj za pridelavo namiznih vin, v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija in vinorodnem okolišu Prekmurje.

Priporočamo selektivno trgatev – odbira oz. ločevanje grozdja v različne
kakovostne razrede in odstranitev grozdov poškodovanih od ocetnega cika.


Za optimalni čas trgatve upoštevajte cilj pridelave:
– pridelava penečega vina,
– pridelava deželnega vina (min. 65Oe),
– pridelava kakovostnega vina (min. 65Oe),
– pridelava vrhunskega vina normalnih trgatev (min. 84Oe),
– pridelava vrhunskih vin posebnih kakovosti.

Tudi v letošnjem letu je potreben pregled kakovosti in količina grozdja za vse
kategorije vrhunskega vina, to je za vrhunsko vino in za vrhunska vina posebnih kakovosti.
Kontrolo kakovosti in količine grozdja, namenjenega predelavi v vrhunsko vino opravljajo pooblaščene organizacije za oceno vina, in sicer za vinorodno deželo Podravje: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Minimalne sladkorne stopnje zadovoljujejo predpisom, grozdje pa trgamo šele, ko je le to za vrsto in kakovost vina tehnološko primerno zrelo.

Vodja laboratorija:
Leonida Gregorič, univ. dipl. inž. kmet.

 

vir: https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/novosti-in-nasveti/objava/id/412/spremljanje-dozorevanja-grozdja-2021?fbclid=IwAR3Jj_YZBMxWEPhEpMDdulLOxqr00k89g9bOSODv3njqYVyW04Mbo2-38Zo

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:hrana