Platana pri železniški postaji, ki bo deležna preventivnega "zdravstvenega" pregleda(foto-moc)
LokalnonaravaSlovenijaŽivljenje

Preventivni “zdravstveni” pregled: »Pojutrišnjem bo potekala strokovna sanacija mogočne platane pri železniški postaji v Celju«.

Mogočna, več kot 100 let stara platana, ki raste pri železniški postaji v Celju, je izjemna v več pogledih. Poleg dimenzij je izjemen estetski element v pretežno pozidanem ali drugače urbaniziranem okolju. Prav tako platana prispeva k biotski pestrosti v starem mestnem jedru. Določena je kot naravna vrednota lokalnega pomena in je z odlokom Mestne občine Celje zavarovana kot naravni spomenik. Je eno redkih mestnih dreves, ki se mu je morala umakniti cesta. Med rekonstrukcijo Mariborske ceste leta 2006 jo je Mestna občina Celje skupaj s strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za gozdove Slovenije uspela ohraniti in ji omogočiti nemoteno rast.

Obenem pa možnost za drevesoslovce da se izkažejo in legitimirajo kot strokovnjaki na svojem področju. Delo odločno in odlično  obvladajo. Ni razloga da bi bilo tokrat drugače.

 

Kot vrsta je javorolistna platana (Platanus x hispanica) zelo prilagodljiva in primerna za rast v mestnem okolju. Da bi še naprej ostala zdrava in vitalna, ji tako kot ostalim zavarovanim drevesom namenjamo posebno skrb. V nedeljo, 8. maja, bo potekala strokovna sanacija platane, zato bo od 8. do 12. ure na odseku glavne ceste na Ulici XIV. divizije delna zapora prometa. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Sanacijo financira Mestna občina Celje, izvedel jo bo arborist, dela pa bodo nadzirali strokovnjaki celjske območne enote Zavoda RS za varstvo narave.

 

Mestna občina Celje je z Odlokom o zavarovanju naravnih drevesnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje zavarovala 17 evidentiranih izjemnih dreves, s tem pa prispevala k njihovi ohranitvi in jim zagotovila posebno varstvo. V Zavodu RS za varstvo narave spremljajo njihovo stanje in na podlagi Programa urejanja drevesnih naravnih vrednot v MOC pripravijo Letni načrt urejanja zavarovanih dreves.

 

Zavarovana drevesa so izjemna zaradi dimenzij (višina, obseg), habitusov, redkosti in nenazadnje tudi zaradi starosti. Posebna so tudi, ker jih večina raste v urbanem okolju, kjer je ogroženost njihovega obstoja zelo visoka zaradi različnih posegov v prostor. V tem okolju se njihova rastišča močno razlikujejo od naravnih rastišč v gozdnih združbah in tudi zato potrebujejo strokovno nego.

 

S skrbjo za zavarovana drevesa na MO Celje si želijo biti zgled, kako negovati in ohranjati tudi ostala drevesa v mestu. V zadnjih letih jim  z načrtnim delom in dobrim sodelovanjem s strokovnjaki to dobro uspeva. Tudi vzorčni primer so lahko  za morebitne druge kraje in občine kako se da uspešno in v prid vseh to urejati in urediti.

 

Pripravil: Vane T. Costa

 

Vir in foto: moc

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno