foto: MO Velenje
LokalnoPolitikaSlovenija

[Premogovnik] Janez Janša: Prehod in prestrukturiranje bo izvedeno v skladu z načeli pravičnega prehoda

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je danes odgovoril na dopis župana Mestne občine Velenje Petra Dermola. V odgovoru so zapisali, da bosta »tako Vlada Republike Slovenije kot pristojno Ministrstvo za infrastrukturo v zvezi s prehodom Šaleške regije iz premogovništva ravnali odgovorno, v razpravi z vsemi zainteresiranimi deležniki, posebej pa skladno z načeli pravičnega prehoda in v prid nadaljnjega zagotavljanja ustreznega nivoja oskrbe Republike Slovenije z električno energijo«.

 Ta odgovor je prišel kot odgovor  na odprto pismo župana MO Velenje predsedniku Vlade republike Slovenije Janezu Janši,   ki ga  je poslal 4. marca 2021 glede obratovalne dobe Premogovnika Velenje in premogovnih blokov Termoelektrarne Šoštanj, s pozivom, da nas vključijo v razpravo, da skupaj nadaljujemo postopke tranzicije Šaleške doline, v skladu z načeli pravičnega prehoda.

Dodali so, da bo prihodnost Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje ena prioritetnih tem pogovorov ob obisku vlade v Savinjsko-Šaleški  regiji v prihodnjih mesecih.

Kaj pravzaprav to pomeni?

Ministrstvo za infrastrukturo je sredi meseca začelo javno obravnavo osnutka nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Za savinjsko-šaleško regijo je predlagan najbolj ambiciozen scenarij izstopa, torej najpozneje leta 2033. 

To pomeni  da je ta čas najbolj optimalen za ustavljanje izkopa premoga in s tem da se začnejo zapiralna dela ki bodo imeli svojo dinamiko. O tem je bila izdelana študija Deloitte,  pri kateri  so zajeti vsi aspekti zapiranja oziroma ustavitev izkopov in  izstopa iz premoga. 

Ta letnica je sestavljena iz več zornih kotov. Poleg primarne glede okoljske nedopustnosti n že sedaj pereče toplogrednih izpustov, je sila problematično vprašanje  racionalnosti ohranjanja v življenje kljub vsej že sedaj znani  nekonkurenčnosti in predragi električni energiji ki jo sedaj tam proizvajajo.  Ta letnica je kritična tudi glede ekonomske vzdržnosti tega dela znotraj HSE. Sama negativna oziroma breme ki se bo do tedaj nabralo  bo s to letnico in od te letnice naprej bo  morebiti finančno obvladljivo in se lahko dinamika izstopa lahko  spoštuje kljub bremenom do celotnega energetskega kompleksa. 

Pravični izstop  bo možen,  seveda ob  odprti javni  razpravi o tem ki ne sme biti obrnjena v smer zavlačevanja in  prolongiranja glede letnice izstopa. Razprava mora  prinesti to, da jo okolje sprejme in da verjame, da bo prišlo do realizacije vseh postavk tega izhoda ali izstopa. V kolikor bo to sprejeto  bo podprto tudi z sredstvi z EU namenjena za tovrstna vprašanja. 

Obski na ekspertni in politični ravni bodo nujno potrebni brez pretiranega dramatiziranja, kazanja sindikalnih  mišic in  vnaprejšnjega  spodbujanja slabe delovne klime za pogovore o tem. Glede na občutljivo tematiko in vpetost  teh vprašanj v več različnih kontekstov se zna zgoditi da bomo priča napetemu,   in upajmo kljub temu koristnemu delu in  učinkovitosti teh pogovorov.  

Vsako oddaljevanje  od zastavljene strategije bo oddaljevanje od rešitve in resničnega pravičnega prehoda.

Avtor: Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno