Nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič, evropska komisarka Ylva Johansson in minister Aleš Hojs | Avtor MNZ
Notranje zadevepredsedovanje Svetu EU - SLO 2021

Predsedovanje Svetu EU-Hojs: V boju proti trgovini z ljudmi nujen celosten pristop. In učinkovit!

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU danes preko videokonference poteka srečanje EU mreže nacionalnih poročevalcev in enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi (NREM). Udeležence je nagovoril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Glavna tema srečanja je razprava o implementaciji Direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev iz leta 2011, saj se v zadnjem času ugotavlja, da imajo države članice pri popolnem in učinkovitem izvajanju direktive določene težave. Izkazalo se je tudi, da nekatere določbe direktive ne sledijo hitro spreminjajočim se trendom na področju boja proti trgovini z ljudmi. Nova Strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi 2021–2025 zato predvideva pripravo študije za oceno obstoječe Direktive, na podlagi katere bodo po potrebi sprejete tudi ustrezne spremembe in dopolnitve.

Tukaj je potrebno dodati, pripomniti, da mnogokrat »trendi« na področju trgovine z ljudmi prehitevajo prilaganje in implementacijo posameznih direktiv. Prav zato je treba pospešiti implementacijo oziroma narediti vse,  da je čim manj časa od sprejema do izvedbe učinkovitega boja na tozadevnem področju. Na takšen način bo ta boj lahko bolj učinkovit.

Minister Hojs je poudaril, da Direktiva nedvomno zagotavlja celosten pristop v boju proti trgovini z ljudmi z enakovredno obravnavo vseh štirih področij delovanja – preventiva, zaščita žrtev, pregon in partnerstvo. Vendar pa je nujno, da se zakonodaja sproti odziva na družbene, ekonomske, tehnološke in politične spremembe. Zato Republika Slovenija podpira pripravo študije za oceno obstoječe Direktive kot to predvideva Strategija EU za boj proti trgovini z ljudmi 2021–2025. Pri tem je minister opozoril, da trgovine z ljudmi ni mogoče preprečiti samo s sprejemom ustrezne zakonodaje, ampak je treba zagotoviti predvsem njeno dosledno izvajanje. Za prepoznavo vrzeli in prilagoditev nacionalnega odziva na področju boja proti trgovini z ljudmi pa je izredno pomemben tudi ustrezen nadzor nad izvajanjem zakonodaje in ukrepov.

V popoldanskem delu dogodka je pod vodstvom nacionalne koordinatorice za boj proti trgovini z ljudmi Tine Princes Damjanovič potekalo skupno srečanje mreže NREM z mrežo nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope (NATC JVE). Glavna tema srečanja je bila vzpostavljanje učinkovitega mednarodnega sodelovanja in povezovanja z državami izvora in tranzita ter z mednarodnimi in regionalnimi partnerji. Republika Slovenija že vrsto let posebno pozornost namenja regiji Zahodnega Balkana, ki je ena izmed prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU. Nacionalna koordinatorica je predstavila zgodovino in aktivnosti neformalne mreže NATC JVE, ki je bila ustanovljena leta 2010 na pobudo Slovenije in pomembno prispeva k krepitvi regionalnega sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi. Predstavljena je bila tudi informativna kampanja, osredotočena na problematiko nekaznovanosti storilcev trgovine z ljudmi, ki so jo članice mreže NATC JVE v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU izvedle ob letošnjem evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. Mednarodni center za razvoj politike migracij (ICMPD) pa je na skupnem srečanju predstavil dokument (non paper) o boju proti trgovini z ljudmi v regiji Zahodnega Balkana, ki je bil pripravljen v okviru mreže NATC JVE pod slovenskim predsedstvom.

Nacionalna koordinatorica za boj proti trgovini z ljudmi Tina Princes Damjanovič je na srečanju predstavila tudi prednostne aktivnosti, ki se v Sloveniji izvajajo v skladu z Akcijskim načrtom za boj proti trgovini z ljudmi 2021–2022. Izpostavila je predvsem ukrepe za sistematično in dolgoročno ozaveščanje otrok in mladoletnikov v vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji ter okrepljene aktivnosti za prepoznavo prisilnega dela kot ene od oblik trgovine z ljudmi z aktivnejšim delovanjem organov odkrivanja in pregona, s pripravo smernic za inšpektorje za delo in z vzpostavitvijo tesnejših povezav z zasebnim sektorjem.

Vane T. Costa

Vir v pomoč: MNZ

Foto MNZ

Mogoče vam bo všeč