Omejitve gibanja in prepovedi gibanja ob vrhu EU-Zahodni Balkan
EvropaNotranje zadeve

Povsem na mestu: »Sklep o omejitvi in prepovedi, ki je nujen in razumljiv in dojemljiv za vsakogar. Brez prevajanja in brez prevajalcev«.

Vlada sprejela sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda.  Kar je prav in v redu!

Slovenija bo v torek in sredo, 5. in 6. oktobra 2021, gostila vrh EU-Zahodni Balkan. Med obiskom delegacij bomo policisti na določenih lokacijah ali trasi potovanj varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa. Glede na dano situacijo bomo urejali promet tudi na vseh večjih križiščih. Varovanim osebam bomo zagotavljali čim bolj nemoten prehod, ostalim udeležencem v prometu pa normalno vključitev v promet. Na posameznih cestnih odsekih bo veljala prepoved prometa za tovorna vozila.

Po besedah vodje Centra za varovanje in zaščito Bojana Omana gre za enega najpomembnejših dogodkov predsedovanja Slovenije Svetu Evropski uniji, ki se ga bodo udeležili predsedniki vlad EU, Zahodnega Balkana ter ostali visoki predstavniki EU z delegacijami in spremstvom. Varnostni ukrepi policije bodo zato prilagojeni najvišji stopnji varovanja.

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda, v obdobju od 5. oktobra do vključno 6. oktobra 2021.

Na podlagi 9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja. Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen.

To da je vlada posegla v to kaže, da je treba vsem nezakonitim, nelegalnim, protipravnim in z pametjo skreganimi početji,   tem, tistim in taistim povedati in dopovedati,  da ne smejo in ne si  morejo privoščiti to,  da  bi  ukrepe  ne spoštovali, še manj   pa  jih  zaobšli.  Ustvarjalcem  kaosa v državi  je treba povedati in iz glave izbiti nore misli in destruktivna početja.

Vane T. Costa

Vir v pomoč: MNZ

foto:  Policija

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa