SlovenijaVeč

POstanete lahko pogodbeni rezervist Slovenske vojske

Slovenska vojska omogoča v okviru svojih dejavnosti tudi pridobitev statusa pogodbenega rezervista.

Če že imate poklic, ki se mu ne želite odpovedati, vseeno pa si želite popestritve ali želite okusiti vojaško življenje, se lahko pridružite prostovoljni pogodbeni rezervni sestavi Slovenske vojske. Pridružite se lahko, od dopolnjenega 18. leta naprej. Tudi kandidati, ki nimajo odsluženega vojaškega roka (obveznega ali prostovoljnega), imajo priložnost, da se pridružijo pogodbeni rezervi Slovenske vojske.

SPREJEMNI POGOJI ZA POGODBENEGA REZERVISTA

 • Državljanstvo Republike Slovenije. Nimaš dvojnega državljanstva.
 • Ustrezna starost:
  • od 18 do največ 53 let za vojake, podčastnike in nižje vojaške uslužbence z odsluženim vojaškim rokom,
  • od 18 do največ 58 let za častnike in višje vojaške uslužbence z odsluženim vojaškim rokom,
  • od 18 do 36 let za kandidate brez odsluženega vojaškega roka, ki želite postati vojaki pogodbene rezerve.
 • Telesna in duševna sposobnost za opravljanje vojaške službe.
 • Uspešno opravljeno preverjanje gibalnih sposobnosti.
 • Ustrezna izobrazba:
  • Vsaj srednja poklicna šola za dolžnost vojaka.
  • Vsaj srednja šola za podčastnika.
  • Vsaj visoka strokovna šola za častnika.
 • Nisi na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini neprekinjeno dalj kot tri mesece.
 • Nisi zaposlen(a) kot poklicni pripadnik SV, policist, pooblaščena uradna oseba v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij ali poklicni gasilec.
 • Nisi razporejen(a) na dolžnost v sistemu zaščite, reševanja in pomoči,
 • Nisi bil(a) kaznovan(a), nisi v kazenskem postopku in se strinjaš z varnostnim preverjanjem in zate ne obstaja varnostni zadržek.

Več informacij najdete na https://postanivojak.si/kako-lahko-sodelujem/pogodbeni-rezervist/?fbclid=IwAR1EFbPBdLjh-8HozQDyh9C1-uOVenXXD81uxr9kHAjUMgR8yf7jGstJpq4

mib

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija