SlovenijatehnologijaV fokusuVeč

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020

Agencija objavlja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020. Poročilo prikazuje stanje in razvoj trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, doseganje ciljev na področjih proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje, predstavljeno je tudi varstvo odjemalcev, doseženi prihranki energije z učinkovito rabo ter oskrba s toploto.

Poročilo najdete tukaj.

 

vir:https://www.agen-rs.si/web/portal/-/porocilo-o-stanju-na-podrocju-energetike-v-sloveniji-v-letu-2020

 

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija