Dečkovo naselje DN 10 -foto Jan Grušovnik
LokalnoŽivljenje

Polepšan konec leta za prve stanovalce v DN 10: «Singenska ulica bo prve stanovalce dobila decembra!

V stanovanjski soseski v Dečkovem naselju (DN 10) dela potekajo dobro. Nekaj zamud je bilo pri dobavi materiala, zato se je datum vselitve prvih stanovalcev zamaknil v december. Nova stanovanjska soseska je prejšnji teden s potrditvijo na mestnem svetu dobila ulico, in sicer Singensko.

Singenska ulica je posvečena dolgoletnemu in zelo plodnemu sodelovanju Celja z nemškim mestom Singen na različnih področjih (Rdeči križ, gasilci, šolstvo, kultura …). Pri njih Celjsko ulico imajo že nekaj časa.

Trenutno  v soseski urejajo okolico pri dveh blokih, ki bosta vseljiva najprej. Že  vgrajujejo tudi notranja vhodna vrata v stanovanja. Objekta se prav tako  testno priklapljata  na vire energije obenem izvajajo manjše inštalacijske popravke.

V garažni hiši potekajo zaključna ključavničarska dela, urejajo tudi okolico garažne hiše. Na drugih dveh objektih so zaključena gradbena dela v vseh etažah, prav tako termoizolacijska dela na strehah. Vgrajena so okna in balkonska vrata. Na zadnjih dveh objektih izvajajo groba gradbena, strojna in elektroinštalacijska dela v četrtem nadstropju.

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 predstavlja skupno naložbo družbe Nepremičnine Celje d.o.o. in Mestne občine Celje. Slednja na območju ureja komunalno infrastrukturo, družba Nepremičnine Celje d.o.o. pa gradi 6 večstanovanjskih objektov s 142 stanovanji in garažno hišo. Naložba uresničuje temeljne cilje Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje. Z zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj različnim socialnim skupinam je naložba izjemnega pomena za uresničevanje ciljev stanovanjske politike v Celju. Z zagotavljanjem kakovostnih stanovanjskih površin za različne tipe bivanjskih skupnosti, naložba prinaša številne multiplikativne učinke in predstavlja enega izmed temeljnih podpornih ukrepov za razvoj mesta.. Je pa največja investicija v novogradnjo stanovanj na celjskem v zadnjih 30 letih  z pomočjo Mestne občine Celje.

Vselitev stanovalcev v prva večstanovanjska objekta je predvidena v prvi polovici decembra. Vselili se bodo stanovalci oskrbovanih in neprofitnih stanovanj. Družba Nepremičnine Celje je prejšnji teden objavila Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2022-2024. Z razpisom bo družba podelila 36 stanovanj za mlade in mlade družine v soseski Dečkovo naselje – DN 10, 5 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička, in 109 stanovanj za druge upravičence do neprofitnih stanovanj, od tega bo na voljo 50 stanovanj v soseski Dečkovo naselje – DN 10 in 59 stanovanj na drugih lokacijah v Celju. Stanovanja bodo podeljena v letih 2022 2023 in 2024.

Veseli december bo  nekaterim prinesel  več kot le luči v centru mesta  in »kuhančka« ob stojnici pri Zvezdi. Le da vsi lepo ostanejo in bogatijo naše Celje.

Vane T. Costa

Foto: Jan Grušovnik

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno