koronavirusPolitikaSlovenija

[Pojasnilo] Slovenija si prizadeva za odpravo vedno večjih razlik v stopnji precepljenosti med državami članicami

Slovenija si je vseskozi z ostalimi somišljenicami v skupini šesterice držav prizadevala za to, da se odpravi vedno večje razlike v stopnji precepljenosti med državami članicami. Naš skupni cilj je bil, da se s korekcijo iz dobave 10 milijonov doz cepiva Biontech/Pfizer, odpravi te razlike v čim večji meri s ciljem, da za vse članice do začetka poletja dosežemo stopnjo 70 % precepljenosti odraslega prebivalstva. Države članice so imele različne interese in poglede glede razdelitve teh 10 milijonov doz cepiva.

Slovenija se je skupaj z ostalimi petimi somišljenicami zavzemala za to, da bi se čim večji delež teh cepiv razdelil po solidarnostnem ključu (tiste, ki bolj zaostajajo, dobijo več), pogledi članic, ki imajo že doslej visoko stopnjo precepljenosti, pa so bili drugačni. Na videokonferenčnem zasedanju Evropskega sveta 25.3.2021 so se glede tega voditelji držav članic EU dogovorili, da potrdijo ključ, v skladu s katerim dodeljevanje cepiv poteka sorazmerno s številom prebivalstva, odbor stalnih predstavnikov pa pozvali, naj se posveti vprašanju hitrosti dostave cepiv pri dodeljevanju desetih milijonov pospešenih odmerkov BioNTech-Pfizer v drugem četrtletju leta 2021 v duhu solidarnosti.

Slovenija se je še naprej zavzemala za solidarnostno razdelitev vsaj 5 milijonov odmerkov od desetih. Predsedstvo je v pogajanjih predlagalo, da se solidarnostno razdeli le 3 milijone odmerkov in spočetka le petim po stopnji precepljenosti najbolj zaostalim članicam (BG, HR, EE, LV, SK), ostalim pa iz preostalega deleža 7 milijonov doz skladno s številom prebivalstva. Slovenija bi bila v tem primeru deležna 32.769 doz cepiva. V nadaljnjih pogajanjih je predsedstvo nekoliko izboljšalo solidarnostni delež razdelitve, tako da je pri Sloveniji upoštevalo delež, ki bi ga dobila v skladu s številom prebivalstva iz celotne količine 10 milijonov doz cepiva. Tako je v dokončnem dogovoru Slovenija deležna še dodatnih 14.044 doz cepiva.

Za Avstrijo in Slovenijo je bila rešitev portugalskega predsedstva sprejemljiva, ne pa za Češko, ki je trenutno zelo prizadeta zaradi koronavirusne krize. Prav zaradi Češke je tudi Slovenija vztrajala pri drugačni rešitvi. Ob tem obžalujemo, da so večjo solidarnost Češki odrekle države, ki niso naročile veliko cenejših cepiv Astra Zeneca in ki bodo lahko do junija dosegle preko 60% ali celo preko 80% precepljenost. Slovenija je, kot rečeno, ocenila, da bi solidarnostno morali razdeliti najmanj 5 milijonov odmerkov cepiv od 10 milijonov, kot je bilo okvirno dogovorjeno v četrtek, da bi zajeli vse, tudi Češko. Češka je ena redkih držav, ki je Sloveniji v prvem valu epidemije, ko je bilo pomanjkanje najhujše, pomagala z osebno zaščitno opremo. Zato smo vztrajali v podpori Češki in zato še posebej obžalujemo, da je bila odločitev sprejeta predvsem njej v škodo.

Avtor: L.S.

Mogoče vam bo všeč