koronavirusLokalnoPolitikaSlovenijaZdravje

Pojasnila glede izvajanja hitrih testiranj za različne skupine !!

Ministrstvo za zdravje v okviru javnega naročila zagotavlja hitre teste (HAG) le za splošno množično testiranja in testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Za delodajalec velja, da se sami odločijo, pri katerem izvajalcu zdravstvene dejavnosti bodo organizirali hitro testiranje za zaposlene.

Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, sprejeta 31. 12. 2020, določa dve kategoriji presejalnih programov – splošni presejalni programi in posebni presejalni programi. V okviru prvih je poteka množično hitro testiranje, namenjeno širši populaciji, ki  ga v sodelovanju z lokalno skupnostjo izvajajo zdravstveni domovi. Testiranje je za prebivalce brezplačno, financira ga Ministrstvo za zdravje.

Posebni presejalni programi so namenjeni za zaposlene v zdravstveni dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, za zaposlene, ki izvajajo varstvene storitve in programe. Za te kategorije je Ministrstvo za zdravje pripravilo navodila in protokole za testiranje ter pokrilo stroške izvajanja hitrega testiranja.

Ministrstvo za zdravje je v okviru javnega naročila zagotovilo HAG teste izključno za izvajanje:

  • splošnega presejalnega programa in
  • posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost (ki se izvaja v skladu z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 11/21)).

V okviru ostalih posebnih presejalnih programov pa izvajalci HAG teste zagotavljajo sami in jih zaračunavajo v skladu s Sklepom o določitvi najvišjega povračila stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (in njegovimi spremembami).

Testov za hitro testiranje je v Sloveniji dovolj, saj imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti možnost, da hitre teste kupujejo tudi na trgu, od različnih dobaviteljev. Izvajalci zdravstvene dejavnosti in javni socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, pri izbiri ustreznega HAGT upoštevajo Strokovna priporočila za uporabo hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2, vključno z dokumentom, ki se nanaša na izbor in uporabo, ki ga je pripravila strokovna skupina infektologov in mikrobiologov in upoštevajo algoritme ukrepanja.

Za delodajalce: Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 v 4. odstavku 2. člena določa testiranje pri delodajalcu, in sicer: »Način, obseg in roke izvajanja posebnih programov uporabljajo delodajalci, ki posebne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.«

Testiranja za delodajalce tako ne organizira in financira Ministrstva za zdravje, saj za to nima pravne podlage. Povračilo stroškov hitrega testiranja za delodajalce je v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Gov.si

Mogoče vam bo všeč