koronavirusSlovenijaZdravjeŽivljenje

Pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z nošenjem mask

Ministrstvo za zdravje je pripravilo zanimive odgovore o nošenju mask.

V nadaljevanju podajamo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede nošenja mask, ki jih prejemamo na Ministrstvo za zdravje.

Zaščitne maske

Ali so maske obvezne za vse šoloobvezne otroke?
Maske niso obvezne za učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku, medtem ko je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda dalje obvezna.

Ali so maske obvezne za otroke, ki obiskujejo vrtec?
Maske niso obvezne za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti.

Ali so maske obvezne za učitelje in vzgojitelje?
Maske niso obvezne za vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok -pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki. Maske niso obvezne za višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

Ali so maske obvezne pri športni vzgoji?
Zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa.

Ali so maske obvezne v matični učilnici?
Uporaba zaščitnih mask je v matični učilnici obvezna za učence in učitelje od 6. razreda dalje.

Ali so maske obvezne na hodniku?
Uporaba zaščitne maske je na hodnikih obvezna.

Ali so maske obvezne na zunanjih površinah vrtca in šole?
Uporaba zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju na zunanjih površinah šole in vrtca ni obvezna, če se zagotavlja medosebna razdalja najmanj 2 metra.

Kdo so izjeme, kjer uporaba zaščitne maske ni obvezna?
Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:
‒ Otroke do dopolnjenega 6. leta starosti;
‒ učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku;
‒ vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki;
‒ višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala;
‒ osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre in
‒ za učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Izjeme so tudi:
Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Kaj se zgodi otroku/staršem, če maske noče nositi?
Neuporaba zaščitne maske se lahko sankcionira na podlagi 14. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o nalezljivih boleznih z globo v višini med 400 in 4.000 evrov.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-03-12-pogosta-vprasanja-in-odgovori-v-povezavi-z-nosenjem-mask/?fbclid=IwAR0WP2dprmIOpw8euSwuUA9TJUfY_WwCntzVIRbBdZnwkkoD9y29Kkicj2s

mib

Mogoče vam bo všeč