Vir: www.cnvos.si
GospodarstvoKmetijstvoLokalnoPolitikaSlovenija

Omogočen je e-vnos zahtevkov za izplačilo za podukrep 6.3 (za 1. javni razpis)

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča upravičence, ki so prejeli odločbe o pravici do sredstev na 1. javnem razpisu na podukrepu 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij, da je odprta aplikacija za e-vnos zahtevkov za izplačilo sredstev.

Agencija je nadgradila aplikacijo za vnos zahtevkov in tako omogočila vnos zahtevkov za izplačilo drugega obroka za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij, za 1. javni razpis.

Upravičence opozarjamo, da je trenutno omogočen samo vnos zahtevkov, medtem ko oddaja elektronskega zahtevka še ni možna. Uredba in javni razpis namreč določata, da lahko upravičenci zahtevek za izplačilo vložijo v roku treh mesecev po zaključku 36-mesečnega obdobja, v katerem so morali izvesti zastavljene cilje.

Če se bo upravičenec odločil za vnos zahtevka pred obdobjem, v katerem bo omogočena tudi oddaja zahtevka, ima po vnosu zahtevka možnost izbrati gumb ‘”Zaključi”. Z izbiro tega gumba bo upravičenec Agenciji omogočil, da zahtevek pregleda in upravičenca tudi opozori na morebitne pomanjkljivosti, da jih bo pred končno oddajo zahtevka lahko odpravil. V obdobju od 15.  5. 2021 do 15. 8. 2021 bodo upravičenci morali znova vstopiti v aplikacijo za vnos zahtevkov in izbrati gumb “Elektronska oddaja”.

Upravičenci naj bodo pozorni na to, da do izplačila 2. obroka dodeljene podpore:

  • ne smejo zmanjšati obsega primerljivih kmetijskih površin (PKP), s katerimi so vstopili v podukrep, za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP nikoli ne sme biti manjši od 3 ha PKP, razen v primeru višje sile;
  • zagotavljati morajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja, skupni GVŽ pa ne sme biti manjši od 3 GVŽ, razen v primeru višje sile. Za kmetijo, ki je vključena v kontrolo ekološkega kmetovanja, pa velja, da mora zagotavljati obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja, razen v primeru višje sile;
  • oddana mora biti zbirna vloga za leto 2021;
  • izpolnjevati morajo zahteve glede označevanje vira sofinanciranja v primeru, da imajo objavo na poslovni spletni strani.

Navodila za vnos zahtevkov za izplačilo sredstev za podukrep 6.3

Gov.si

Mogoče vam bo všeč