Vir: gov.si
koronavirusLokalnoPolitikaSlovenijaZdravje

Odziv na napačne navedbe glede ustreznosti hitrih testov

Verifikacija Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in interna analiza Ministrstva za zdravje (MZ) dokazujeta, da so testi ustrezni in izpolnjujejo zahteve, skladne s pogodbo. Zavajajoče je, da se parcialno navaja le posamezne vrednosti občutljivosti in specifičnosti testov. Vse interpretacije, ki se danes pojavljajo v javnosti glede neustreznosti testov, so posledica enoznačnega laičnega interpretiranja podatkov.

Pri interpretaciji verifikacije hitrih testov in interni analizi podatkov Ministrstva za zdravje je potrebno gledati podatke celovito in razumeti, kaj je namen hitrih testov. Hitri testi so namenjeni temu, da čim hitreje in na čim bolj enostaven način prepoznamo v populaciji pozitivne posameznike ter s tem na lažje obvladujemo epidemijo. Hitri testi niso 100 odstotno zanesljivi, zlati standard pri testiranju so PCR testi.

Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki je verificiral teste, ki jih je dobavilo podjetje Majbert kaže, da so z metodo PCR in hitrimi antigenskimi testi analizirali 934 brisov, od tega 374 od oseb s simptomi covida-19 in 560 od oseb brez simptomov. Med vsemi vzorci so s PCR testi ugotovili, da jih je 202 pozitivnih in 732 negativnih, medtem ko z antigenskimi testi potrdili okužbo v 168 vzorcih, negativnih pa je bilo 766 vzorcev. To pomeni, da so s PCR metodo dokazali, da so bili trije vzorci, pri katerih je hitri test pokazal okužbo, v resnici negativni. Lažno negativnih pa je bilo 37 vzorcev.

Občutljivost hitrih testov v celotni skupini preiskovancev je 81,68%, specifičnost pa 99,59 %. Pri skupini simptomatskih preiskovancev je občutljivost 85,33 odstotna, specifičnost pa 98,42%. Ob tem še pojasnjujemo, da je proizvajalec v javnem razpisu deklariral ugotavljanje vrednosti brisa v idealnih pogojih.

V skupini brezsimpotmnih preiskovancev je občutljivost 44,44% in specifičnost 100%. Pod temi rezultati je jasno zapisano, da ni bil dosežen 50 PCR pozitivnih preiskovancev, zato bo NLZOH nadaljeval z vzorčenjem. Vendar pa je bila z visokim številom PCR negativnih testov zagotovljena 100% specifičnost brezsimptomnih preiskovancev. V zaključku prav tako NLZOH pod točko 4. navaja, da se je potrdila visoka specifičnost HAT, kar ob pravilni izvedbi testa pomeni, da daje zelo malo lažnih pozitivnih rezultatov.

Opravili smo tudi interno analizo testov na MZ, ki je ugotovila 93,06% specifičnost in 81,18% testov.

Verifikacija NLZOH in interna analiza MZ dokazujeta, da so testi ustrezni in izpolnjujejo zahteve, skladne s pogodbo. Zavajajoče je, da se parcialno navaja le posamezne vrednosti občutljivosti in specifičnosti testov. Vse interpretacije, ki se danes pojavljajo v javnosti glede neustreznosti testov, so posledica enoznačnega laičnega interpretiranja podatkov.

Napačne interpretacije na Ministrstvu za zdravje obžalujemo, saj pri ljudeh zbujajo negotovost in dvome, ter jih s tem odvračajo od udeležbe na hitrem testiranju, ki se je izkazal za enega izmed učinkovitejših ukrepov pri zajezitvi širjenja epidemije.

Gov.si

Mogoče vam bo všeč