Slovenijašolstvo in znanje

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija