Dogodki in prireditve

Ob Mesecu požarne varnosti: V Celju imamo 1489 prostovoljnih in 56 poklicnih gasilcev

Oktober je mesec požarne varnosti. V letošnjem letu (do 15. oktobra) so prostovoljni gasilci na intervencijah opravili že 3770 prostovoljnih ur. Poklicna gasilska enota Celje zagotavlja 24-urno pripravljenost po minimalno 10 gasilcev na izmeno.

 Gasilska zveza Celje  združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev v 2 občinskih poveljstvih, in sicer Mestne občine Celje in Občine Štore. Na operativnem področju se zveza dopolnjuje s Poklicno gasilsko enoto Celje.

V Mestni občini Celje delujejo naslednja Prostovoljna gasilska društva: Babno, Celje-Gaberje, Ljubečna, Lokrovec-Dobrova, Lopata, Ostrožno, Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini, Teharje, Trnovlje in Zagrad Pečovnik. Trenutno je skupaj v teh PGD včlanjenih 1489 članov vseh struktur (operativni člani, rezerva, pripravniki, mladinci, veterani in podporni člani).

 V letošnjem letu (do 15. 10. 2020) so prostovoljni gasilci Gasilske zveze Celje (v Mestni občini Celje skupaj s Poklicno gasilsko enoto) posredovali v 154 primerih. Od tega je bilo 46 požarov. V kar 82 primerih so gasilci posredovali ob naravnih nesrečah: poplave meteornih voda, vetrolom.

  Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot: »V Mestni občini Celje smo z delovanjem tako Gasilske zveze Celje in prostovoljnih gasilskih društev kot Poklicne gasilske enote lahko izjemno zadovoljni. Ob mesecu požarne varnosti, še posebej v teh težkih razmerah, želim vsem gasilcem čim manj nevarnih posredovanj in se jih zahvaljujem za njihovo delo.«

  Prostovoljni gasilci so močno vpeti v življenje krajev, v katerih delujejo. Brez gasilcev si je težko zamisliti kakršnokoli prireditev v kraju, saj gasilci izvajajo požarno stražo in urejajo promet. Prav tako izvajajo čiščenje vodnjakov, pranje cest in podobno. Še bolj kot v mestu je vloga gasilcev opazna na vasi. V nekaterih krajih, kjer delujejo Prostovoljna gasilska društva Gasilske zveze Celje, so tradicionalne gasilske veselice, ki so pomembne za družabno življenje in predstavljajo tudi določen vir dohodka. Letos je veliko prireditev in dejavnosti odpadlo zaradi COVID-19.

Korona virus je tudi sicer gasilcem zelo otežil delo. Že drugič v letošnjem letu so morali prekiniti vsa usposabljanja, ki so temelj dobrega gasilca. Zavedajo pa se, da morajo kljub situaciji še naprej kvalitetno opravljati javno gasilsko službo.

 Prostovoljna gasilstva društva se financirajo s sredstvi lokalnih skupnosti, požarne takse s strani države, s pomočjo sponzorjev in donatorjev in s prostovoljnimi prispevki krajanov in občanov ob vsakoletnem raznosu koledarjev. Poveljnik Gasilske zveze Celje Janez Senica: »V Gasilski zvezi smo zadovoljni s financiranjem Mestne občine Celje in Občine Štore, saj lahko s skupnimi močmi in razumevanjem uresničimo začrtane programe. Zveza ima pomembno vlogo, saj povezuje vsa prostovoljna gasilska društva, jim pomaga in svetuje ter preko njenih programov v veliki meri uresničuje potrebe posameznih PGD.«

 Poklicna gasilska enota Celje je osrednja gasilska enota v Mestni občini Celje in se dopolnjuje s prostovoljnimi gasilskimi društvi. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje je določena za gasilsko enoto širšega pomena, saj pokriva kar dvanajst sosednjih občin na širšem celjskem za potrebe reševanja ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi ter pri ostalih zahtevnih dogodkih, kjer rešujejo življenja ljudi in živali.

 PGE Celje skupaj šteje 56 poklicnih gasilcev in razpolaga z raznovrstnim voznim parkom (gasilsko vozilo cisterna, gasilska avtolestev, tehnično reševalno vozilo z dvigalom, gasilski čoln, gasilsko vozilo za posredovanje ob nesrečah na vodi,  gasilsko vozilo za posredovanje ob nevarnih snoveh, gasilsko komandno vozilo, gasilsko  vozilo za prevoz moštva, logistično vozilo). Zagotavlja 24-urno pripravljenost in minutni izvoz s štirimi izmenami po minimalno 10 gasilcev na izmeno. 

 Poklicna gasilska enota Celje ima dnevno povprečno dve intervenciji, kar letno pomeni več kot 800 posredovanj. Statistično je ena tretjina prometnih nesreč, tretjina požarov in tretjina vseh ostalih dogodkov (tehnična pomoč, črpanje vode, odpiranje vrat, nevarne snovi, reševanje na vodi, …).

 Namestnik operativnega vodje PGE Celje, Boris Žnidarko: »Trenutno vse gasilske enote širšega pomena v Republiki Sloveniji (44 gasilskih enot, vključno PGE Celje)  izvajajo aktivnosti v povezavi z epidemijo (dezinfekcije prostorov in opreme, po potrebi tudi ljudi).«

V letu 2021 naj bi v Celju potekala Gasilska olimpijada, ki je največja svetovna prireditev v gasilstvu. V letošnjem letu bi organizirali državno gasilsko tekmovanje v Celju, ki bi bila generalka za Olimpijado. Zaradi situacije epidemije je oboje prestavljeno za 1 leto. Gasilska olimpijada, ki bo za Celje velik dogodek tudi s promocijskega vidika, je sicer projekt Gasilske zveze Slovenije, vendar bo velik delež aktivnosti prav gotovo potekal v organizaciji celjskih gasilcev.

Ne glede na  ovire  ki jih postavlja epidemija-drugič letos  gasilstvo  je vedno kos izzivom. Preko prostovoljnega gasilstva pa se  na nak način ohranja tradicija ki je globoko prežeta v Slovenski vsakdan skozi čas.

Koliko je gasilstvo in tradicija ukoreninjena v slovensko  družbo skoz čas pove tudi parafraziran nemški pregovor: Ne glede na politiko, ki je   liberalna ali konzervativna, gasilec ostaja!

Hvala, gasilci! Na pomoč!

Ostanite zdravi.

 

Vane T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč