Gospodarstvopredsedovanje Svetu EU - SLO 2021SlovenijaTurizem

Nujna je boljša varnost potrošnikov na spletu in v turizmu

Ministri in ministrice, pristojni za varstvo potrošnikov, so na neformalnem srečanju 24. septembra 2021 na Brdu pri Kranju razpravljali o tem, kako povečati varstvo potrošnikov za naslednje generacije v dobi digitalizacije in turizma.

Svetovna razsežnost pandemije covida-19 je spodbudila digitalizacijo trgovine in finančnih storitev, ki so strmo rastle, turizem pa je, nasprotno, doživel hud padec in popolnoma zastal. Uveljavljanje pravic za potrošnika je na teh področjih postalo izziv, ki ga je treba ustrezno obravnavati, je na začetku srečanja poudaril minister Zdravko Počivalšek. Po njegovih besedah sta ključna izziva obvladovanje novih tveganj, ki jih prinaša tehnološki napredek pri spletnih finančnih storitvah, in velik porast prodaje proizvodov po spletu.

Zagotavljanje varnih proizvodov na trgu, ne glede na način prodaje, mora biti naš skupni cilj, kot tudi vzpostavitev dobro delujočega notranjega trga potrošniških kreditov z oblikovanjem najboljših možnih pogojev za prosti pretok tovrstnih storitev ob hkratnem zagotavljanju največje možne zaščite potrošnikov.

Zdravko PočivalšekMinister za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministri in ministrice so pozdravili predlog uredbe o splošni varnosti proizvodov, ki upošteva pomembne cilje z vidika zagotavljanja varnih proizvodov na enotnem trgu. Obvladovanje novih tveganj, ki jih prinaša tehnološki napredek, spremenjene navade potrošnikov in velik porast prodaje proizvodov po spletu so novi izzivi, s katerimi se moramo spoprijeti na področju varstva potrošnikov. Zagotavljanje le varnih proizvodov na trgu ne glede na način prodaje je ključni cilj, ki mu moramo slediti na tem področju.  Pri tem je pomembna uravnoteženost med veljavnimi predpisi in predpisi, ki se pripravljajo.

V zadnjih dveh letih se na trgu potrošniških kreditov pojavlja vedno več novih ponudnikov in nove vrste potrošniških kreditov. Nepoznavanje delovanja spletnih platform in novodobnih vrst kreditnih pogodb lahko zelo hitro vodi v resno oškodovanje potrošnikov, so se strinjali ministri in ministrice ter poudarili, da predlog direktive o potrošniških kreditih narekuje ustrezno smer.

Ministri in ministrice so se strinjali tudi, da je na področju turizma najprej treba proučiti in oceniti vse možne pomanjkljivosti veljavne direktive o paketnih potovanjih. Poudarili so, da države članice podpirajo proučitev primernosti te direktive, saj je pandemija pokazala, da ni primerna za izredne okoliščine, s katerimi so se in se še vedno spoprijemajo tako potrošniki kot podjetja.

Komisar Didier Reynders je poudaril, da želi Evropska komisija obnoviti zaupanje potrošnikov v potrošniške kredite in zagotoviti, da ta sektor deluje za potrošnika, in ne proti njemu. Dejstvo je, da je treba direktivo o splošni varnosti proizvodov prenoviti, saj ni primerna za digitalno dobo. Več kot 70 odstotkov potrošnikov namreč opravlja nakupe po spletu. S tem namenom je Evropska komisija že pripravila dva zakonodajna predloga na področju varstva potrošnikov in sicer direktivo o potrošniških kreditih in uredbo o splošni varnosti proizvodov, ki sta bila že napovedana v okviru Nove agende za potrošnike. »Evropska komisija je začela pregled direktive za paketna potovanja in bo analizirala, ali je potrebna nadaljnja harmonizacija insolventnih postopkov in posebnih pravil glede vračila vplačanih paketnih potovanj«, je pojasnil.

Minister Zdravko Počivalšek je kot predsedujoči zaključil: »Pokazalo se je, da v odzivu na krizo potrebujemo hitre, učinkovite in enotne ukrepe na ravni Evropske unije. Zagotavljanje izpolnjevanja pravic potrošnikov je glavna naloga držav članic in verjamem, da bomo z ustrezno zakonodajo dosegli boljše varstvo potrošnikov za naslednje generacije.«

Dogodek je sofinancirala Evropska unija.

 

vir: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/sl/novice/nujna-je-boljsa-varnost-potrosnikov-na-spletu-in-v-turizmu/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Nujna+je+bolj%u0161a+varnost+potro%u0161nikov+na+spletu+in+v+turizmu+

 

Mogoče vam bo všeč