Dogodki in prireditveEvropaSlovenijatehnologijaV fokusu

Natova vaja kibernetske obrambe tudi v Sloveniji

Slovenski in svetovni mediji vsak dan poročajo o kibernetskih napadih, ki so usmerjeni na točno določeno infrastrukturo ali pa povsem naključne uporabnike informacijskih storitev.

Pred kibernetskim napadom ni varen tako rekoč nihče več. Prav zato sta zelo pomembna zavedanje o kibernetskih grožnjah in pripravljenost na zaščito pred njimi. Da bi izboljšali sodelovanje v okviru zavezništva ter okrepili sposobnost zaščite in obrambe kibernetskega prostora, je Republika Slovenija od 28. novembra do 2. decembra sodelovala na Natovi vaji kibernetske obrambe Cyber Coalition 2022.

Namen vaje v Republiki Sloveniji je bil vaditi nacionalne postopke zaščite in obrambe kibernetskega prostora ter postopke ob pojavu resne motnje v delovanju elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, ki podpirajo delovanje nacionalnovarnostnega sistema. Vadbenci na vaji v Sloveniji so bili ministrstva, vladne službe, zavodi ter gospodarski in drugi subjekti. Sodelovanje je vključevalo vadbo Natovih in nacionalnih postopkov ter dobrih praks pri izmenjavi podatkov, vzpostavitev situacijskega zavedanja v kibernetskem prostoru ter svetovanje in sprejemanje nacionalnih odločitev skladno s pravili ter pristojnostmi. Vaja Cyber Coalition 2022 je zagotovila pogoje za razvoj in testiranje tehničnih ter operativnih postopkov za izvajanje kolektivne obrambe pred kibernetskimi grožnjami. Vadbenci, ki niso bili dejavno vključeni v Natov scenarij odzivanja na kibernetske incidente, so se v okviru vaje seznanili z dejavnostmi pri zagotavljanju kibernetske varnosti, z razvojem orodij in mehanizmov v Evropski uniji in Natu ter z njihovo uvedbo v kibernetski prostor republike Slovenije.

Vodja vaje v Sloveniji generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije Boštjan Pavlin je povedal, da dajejo na obrambnem ministrstvu velik pomen povezovanju med vsemi deležniki v državi, kar je tudi eden izmed glavnih namenov vaje Cyber Coalition 2022. Ob tem je dodal: »Ko govorimo o hibridnih grožnjah, med katere štejemo tudi kibernetske, ne govorimo o novih oblikah groženj, temveč o implikacijah že obstoječih neregularnih oblik delovanja oziroma vplivanja, katerih hitrost, obseg in pogostost pojavljanja so se zaradi globalizacije in sodobnih tehnologij okrepili. Hibridni akter, lahko je državni ali nedržavni, izbere različna orodja oziroma kombinacijo orodij za doseganje strateškega cilja. Velik pomen za delovanje države ima tudi odpornost kritične infrastrukture. Danes so posebej ukrojeni kibernetski napadi z zlorabo informacijske tehnologije in metodo sabotaže največja grožnja odpornosti najpomembnejših funkcij države, družbe ter kritične infrastrukture.« Zato vodja vaje upa, da je bila vaja koristna za vse udeležence ter da so vzpostavili podlago za nadaljnje tesno in poglobljeno sodelovanje, saj bomo samo s skupnimi močmi, vsak zase pa tudi skupaj, prispevali delček v ta mozaik, ki vodi k boljši ter odpornejši državi in družbi.

Direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost dr. Uroš Svete pa  je o vaji Cyber Coalition 2022 povedal, da take vaje pripravljamo, da dvigujemo kibernetsko odpornost oziroma zmanjšujemo tveganja na tem področju. Pojasnil je, da so na vaji preverili razumevanje vloge posameznih dejavnikov v sistemu kibernetske varnosti in izvedli tudi ozaveščanje oziroma usposabljanje v smislu pravilnega pristopa k obravnavanju kibernetskih groženj. Svete je še dodal, da je kibernetska domena postala element vojskovanja pred približno 15 leti in da zadnji dogodki kažejo, da Slovenija na kibernetskem področju ne bo ostala nedotaknjen otoček. »Število incidentov, ki so javni, in tudi tistih, ki so skriti, se drastično povečuje. Tako se povzroča velika gospodarska škoda,« je razložil direktor vladnega urada za informacijsko varnost in dodal, da moramo pospešiti razvoj kibernetske obrambe, če se želimo pridružiti državam, ki imajo bistveno zmogljivejše sisteme kibernetske varnosti.

Za dvig kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji se pripravlja poseben načrt ukrepov. K njihovemu izvajanju pa bodo zavezani izvajalci bistvenih storitev, upravljavci kritične infrastrukture v Sloveniji in drugi pomembni deležniki.

Besedilo: Borut Podgoršek

vir: https://www.gov.si/novice/2022-12-27-natova-vaja-kibernetske-obrambe-tudi-v-sloveniji/

Mogoče vam bo všeč