GospodarstvoizobraževanjeSlovenijatehnologijaV fokusu

Načrt za okrevanje in odpornost – Edinstvena priložnost za digitalno preobrazbo in izboljšanje storitev za državljane ter druge uporabnike

Digitalna preobrazba je ključna za okrevanje države po pandemiji covid-19, zato bo Slovenija z načrtovanimi reformami in investicijami podprla razvoj novih, naprednih, digitaliziranih e-rešitev in digitalnih storitev naslednje generacije ter hkrati okrepila in posodobila digitalno infrastrukturo za njihovo delovanje.

Infografika z napisom: Edinstvena priložnost za digitalno preobrazbo in izboljšanje storitev za državljane ter druge uporabnike
Načrt za okrevanje in odpornost – Infografika | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pripravilo ključne projekte in koordiniralo pripravo celotnega dela načrta za digitalno preobrazbo javnega sektorja in javne uprave v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Ocenjena vrednost vseh teh investicij je 260 milijonov evrov.

Z današnjim dnem prehajamo od priprave načrta k izvedbi, pri kateri bodo v ospredju napredne, kakovostne, prijazne, preproste in hitrejše storitve za državljane.

Prioritetna področja in pridobitve za državljane:

• elektronsko poslovanje z državo tudi preko mobilne naprave (e-uprava v žepu), a seveda ohranjamo za državljane tudi dosedanje načine interakcije z državo,

• proaktivne storitve (pred-izpolnjeni obrazci, samodejno dodeljevanje in podaljševanje pravic),

• uvedba nacionalne elektronske e-identitete, ki bo uporabna tudi čezmejno in mednarodno priznane e-identitete za e-poslovanje za poslovne uporabnike, ki bo na voljo na različnih nosilcih (npr biometrična osebna izkaznica, mobilna aplikacija),

• omogočen bo poenostavljen način prijave in podpisovanja uporabnikov za uporabo nekaterih javnih e-storitev,

• sodobni, poenostavljeni in povezani informacijski sistemi in aplikacije,

• varni elektronski predali na državnem portalu (poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem postopku, je na voljo že od 23. novembra 2020),

• obvezno e-vročanje za poslovanje med državo in poslovnimi subjekti, s čimer bodo doseženi prihranki v času, stroških dela in materialu,

• enotna vstopna točka za poslovanje z državo tako za državljane kot za poslovne subjekte (za lažji dostop do e-storitev kot so npr. pridobitev pravice do dodatka k pokojnini na področju športa, pridobitev potrdila o karanteni, izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, ipd.),

• boljša internetna povezanost z najmanj 100 Mb/s v težje dostopnih in obmejnih območjih (s tem si prizadevamo povezati vso Slovenijo, »na nikogar ne smemo pozabiti«),

• izboljšana in hitrejša podpora uporabnikom pri reševanju izzivov z uporabo digitalne tehnologije.

Sistemski cilj izvedbe Načrta za okrevanje in odpornost je v središče postaviti uporabnika z namenom zagotavljanja najboljše uporabniške izkušnje. Storitve bomo oblikovali tako, da bodo podpirale življenjske dogodke prebivalcev.

Posodobljeni, optimizirani in digitalizirani bodo pomembni procesi v javni upravi, ki bodo temeljito spremenili način dela (zmanjšanje obsega administrativnega dela, pospešitev odločanja v upravnih postopkih ter večji poudarek na sami vsebini dela).

Za nemoteno delovanje in visoko razpoložljivost e-storitev in razpoložljivost podatkov bomo vzpostavili moderen računalniški oblak naslednje generacije s kapaciteto 7.750 TB, ki bo energetsko učinkovitejši in bo omogočal napredno upravljanje z življenjskimi cikli aplikacij za končne uporabnike.

Z Načrtom za okrevanje in odpornost in drugimi finančnimi mehanizmi bo trud intenzivno usmerjen v zmanjševanje digitalnega razkoraka med mesti in obmejnimi območji.

Infografika, ki prikazuje vlogo Ministrstva za javno upravo pri pripravi Načrta za okrevanje in odpornost
Ministrstvo za javno upravo (MJU) je kot koordinator 7 ministrstev pripravilo načrt za digitalno preobrazbo javnega sektorja in javne uprave. Gre za osem investicij v skupnem obsegu 260 milijonov evrov. | Avtor Ministrstvo za javno upravo

vir: https://www.gov.si/novice/2021-07-26-nacrt-za-okrevanje-in-odpornost-edinstvena-priloznost-za-digitalno-preobrazbo-in-izboljsanje-storitev-za-drzavljane-ter-druge-uporabnike/?fbclid=IwAR2QfYmmRvIQBpQmyoMXRCLQzNXSnw72uMYnztIN8jhKMG8gx_hkceG-0gw

 

Mogoče vam bo všeč