Dogodki in prireditveKulturaLokalnoPolitikaSlovenija

Ministrici Asti Vrečko zmanjkuje zasilnih izhodov-Šentjurska SDS in N.Si ostro nasprotujeta njeni vlogi slavnostne govornice ob slovenskem kulturnem prazniku.

Ja, kultura je sveta stvar. In to  velja za vsakega posameznika. Kultura je ogledalo in obenem stopnja,  ki jo je dosegel en narod ter se na zemljepisu narodov prepozna po njej elementih po katerih ga loči od drugih in ga dela edinstvenega v primerjavi z drugimi. Tako velja tudi za slovenski narod in slovensko kulturo. Tako bi moralo biti. Pa vendar pri nas  ne  kaže  da je  temu tako.  Mnogo tega se podira in izničuje, posebej v zadnjem slabem letu odkar imamo novo vladno posadko, ki je kakofonična na prenekaterem področju.  Med temu kakofonijami in razglašenosti je tudi področje kulturnega resorja. Vodi ga ministrica Asta Vrečko.  Veliko tega je storila voluntaristično, ne vsebinskega in  v obratno smer od normalnega. Na trenutke celo nedojemljivo in  onstran ter izven vsake smiselnosti in logike. Kot da je to edini cilj, razgradnja in ne gradnja, krepitve in ne rahljanje, utrjevanje in ne  devastacija doseženega.  To ji »uspeva« brez da bi jo kdo »nagovoril« k temu početju. Kot da ni od tukaj ali kot da pripada neki drugi  »feli«, tvorbi,  ki ni vezana na narod, ozemlje, kulturo, čas. In to  želi, celo v vlogi in podobi predstavnice nekega novega kulturnega »reda«, uporabiti in izgovoriti z govorniških odrov ob tako svetem dnevu kot je slovenski kulturni praznik. Žal pa ji ne sme in ni potrebno da ji uspe. Tako kot se je že morala  ali se ob močni  sugestiji odreči na dveh koncih, kot slavnostna govornica na državni podelitvi Prešernovih nagrad in na občinski proslavi  v Lukovici pri Domžalah. Poiskala je  ali so ji poiskali »zasilni izhod« v njenem rojstnem Šentjurju. Po vsem sodeč  tudi  tukaj  ne bo šlo gladko ali pa sploh ne.

 

Protestno pismo(foto zajeta slika)

Da je temu tako, je dokaz  podano protestno pismo poslano na naslov šentjurskega župana Marka Daiacija in na JSKD Šentjur.

 

Spoštovani župan mag. Marko Diaci,

slovenski kulturni praznik je nekaj posebnega. Dan slovenske kulture nas spominja na vse tisto, kar je v naši več kot tisočletni zgodovini vrednota dobrega, ki se je moramo držati. Spominja nas tudi na vse tisto, česar se moramo varovati. Ko je Prešeren zapisal »… Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. Brate vse, kar nas je sinov sloveče matere!«, je sporočil, da varujmo vrednote domoljubja, enotnosti in sožitja.

  14. Vlada Republike Slovenije je na svoji 61. redni seji dne 4. 3. 2021 sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve. Ustanovljen je bil »z namenom zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, proučevanja, interpretacije, upravljanja, razstavljanja in urejene dostopnosti materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države Republike Slovenije. To simbolno dejanje ob praznovanju 30. obletnice razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije bi pripomoglo k ohranjanju spomina na dni v naši zgodovini, ki jih ne smemo pozabiti. O dneh izpolnitve sanj slovenskega naroda moramo opominjati in spominjati naše otroke. Vzgajati jih moramo v domoljubje in v enotnost.

Na pobudo ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko je sedanja Vlada RS ukinila Muzej novejše zgodovine Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Izenačevanja zgodovine pred osamosvojitvijo Slovenije z zgodovino po njeni osamosvojitvi je nedopustno, nedržavotvorno in v nasprotju s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je razglasila Republiko Slovenijo za samostojno in neodvisno državo ter določila, da zanjo preneha veljati ustava SFRJ in da Republika Slovenija prevzema vse pravice in dolžnosti, ki so bile z ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenesene na organe SFRJ.

Ministrica, ki ne izpolnjuje prednostnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029, med drugim cilja »Okrepiti vlogo kulture kot povezovalne in združevalne sile v javnem življenju, še posebej pri oblikovanju slovenske narodne identitete in domoljubja ter pri utrjevanju državotvorne zavesti, družbene etike, dialoga, medsebojnega spoštovanja ne glede na spol, generacijske in socialne razlike ter politično pripadnost«, ne more in ne sme biti slavnostna govornica na osrednji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga prireja Občina Šentjur v nedeljo, 5. februarja 2023.

Zato v občinskih odborih SDS in NSi kot podpisniki tega pisma ostro nasprotujemo odločitvi, da je dr. Vrečko slavnostna govornica na občinski proslavi, saj je njeno zgoraj opisano dejanje zanikanje dejstva, da je imela kultura v slovenski narodni zgodovini zelo pomembno vlogo in je najvišjo narodno zavest uresničila z razglasitvijo samostojne države Slovenije.

 

Pod protestno pismo sta podpisana Jelka Godec,  Predsednica OO  SDS Šentjur  in   Robert Maruša, predsednik OO  N.Si-krščanski demokrati Šentjur.

 

To pač ni šala. Z narodovimi čustvi in kulturo, narodovo zgodovino, jezikom in njegovo samobitnostjo se ni treba igrati. Biti moraš nekdo, ki do vseh teh prvin ima neomajen, skorajda polnokrven in srčen odnos. V kolikor to nisi,   potem nisi temu kos, nisi primeren in tudi dorasel temu ne.  Vse našteto se lahko pripiše »nesojeni«,  dvakrat že zavrnjeni ali umaknjeni  z morebitnih govorniških  pultov. V kolikor tudi v Šentjurju dajo nekaj na  to, na slovensko kulturo  in vse kar sodi njej bodo upoštevali to protestno pismo.

Vane T. Costa

 

Mogoče vam bo všeč