3. seja Mestnega sveta MO Celje v narodnem domu v Celju
Dogodki in prireditveLokalnoPolitikaSlovenija

Mestna občina Celje-“Proračun za leto 2023: Sprejet realen racionalen in okoliščinam primeren proračun”.

Danes,  v Veliki dvorani Narodnega doma v Celju, je  potekala 3.seja Mestnega sveta MO Celje, v novem sklicu, kjer so modre glave, tu pa tam tudi kašna vroča, sprejele več pomembnih odločitev za delo, bivanje in življenje v Knežjem mestu, našem Celju. Pomlad, ki se  je začela dva dni nazaj vpliva tudi na delo ljudi, mestnih svetnikov, ki predstavljajo in zastopajo občane, da to počnejo v njihovo dobro. Danes so to delo opravili dobro. Seveda ob  kakšnega sitnega »sina ali hčere«, da ne bo vse tako enostavno.

Operatvni del ekipe ki vodi seje

Lepo je da se tudi nekatere planirane in zastavljene projekte prestavijo za kasnejši čas, bodisi zaradi spremembe okoliščin( bistveno večja vrednost za realizacijo, kot je Kajuhov dom ) ali pa ob pojavu situacij z  več vprašanji kot odgovorov za rešitev( kot je podajanje soglasja za najem kredita družbe ZPO). To bi tudi zmanjšalo kasnejše morebitne tenzije in se pojavljajo kot motnje v  delu svetnikov v kasnejšem času. Temu se reče higienična opravila,

Mestni  KVIAZ  je del svojega časa na seji  dobro izkoristil za urejanje zadev ki sodijo v resor higieničnih opravil.

Lanskoletni proračun je bil realiziran na prihodkovni strani  v višini 88 odstotkov na odhodkovni pa v višini 84 odstotkov.

V pripravi predloga proračuna za drugo branje, po opravljenih razpravah, sprejemanju dodatnih predlogov in morebitnih korekcij je bilo dosti tega upoštevanega, vendarle ne vse.

Na koncu je prišlo do tega se lahko reče končna verzija, ki je takšna,  da na prihodkovni strani znese in nanese 78, 4 milijona EUR, kar predstavlja 1,4 % spremembo glede na prvo branje, odhodki pa v višini 82, 588 tisoč EUR kar predstavlja  1,5 % v primerjavi z prvim branjem.

Odločevalci v MS MO Celje

Kar pa je lahko zaskrbljujoče da sam proračun kot tak ne spremeni  razmerja v proračunu in sicer je lahko zaskrbljujoče to, po besedah mestnega svetnika Peta Piška, da je za investicije namenjenih 33 odstotkov preostalih 67%  pa je namenjeno transferom, na katere se ne more vplivati, vsaj kratkoročno ne.  Proračun, kot meni župan Matija Kovač, je sprejet in potrjen v drugem branju ob intenzivnem sodelovanju vseh svetnikov in svetnic ter da se nadeja da bodo vsi deležniki v Mestni oblini delali na tem da pride v čim veli meri do realizacije zastavljenih ciljev v njem.

Mijo Zorko, direktor Celeia d.o.o.

Del seje, ki je bil posebej poudarjen je ta, da na podlagi dolgoletnih izkušenj, seveda več kot pozitivnih, je bila  podeljena koncesija podjetju Celeia d.o.o   za opravljanje lokalne izbirne gospodarske javne službe izvajanja dejavnosti počitniških kolonij in šol v naravi.  Skrajni čas in po skrajšanem postopku zaradi časovne stiske ter  poznega sprejema proračuna.  V spremembah, ki so bile tudi predstavljene, je dopustna možnost opravljanje te dejavnosti tudi na drugih lokacijah kot je trenutno možno. O tej opciji bo verjetno več za spregovoriti v nekem drugem času.  Lepo je ko se določeni dejavnosti, določeni ekipi  odda priznanje s  strani koncendenta( v tem primeru MO Celje) ter da zveš več o uspešnosti in občudovanja tega modela skrbi za otroke iz socialno šibkih družin,  s strani drugih sredin kjer tega ni.  Spodbuda vsekakor  je.

 

Še en segment je vreden omembe in sicer ta da ohrani koliko toliko znosen  cenovni razpon da oddajo javnih objektov uporabnikom kot so društva, športne panoge  za ohranjanje slovesa najbolj športnega mesta v Sloveniji preko primernega subvencioniranja cen, da lahko  društva nemoteno delujejo in da se ne zgodi da določene panoge odidejo v druge kraje in tam bogatijo športno in kulturno pestrost.

Celje in Celjanke ter Celjani pričakujemo racionalnost in dojemljivost pri odločitvah Mestne občine.

Vane T. Costa

Foto: Tegov

 

 

Mogoče vam bo všeč