Foto: MOC
LokalnoPolitikaSlovenijatehnologijaŽivljenje

Mednarodne aktivnosti Mestne občine Celje: “Razvoj digitalnih orodij za upravljanje in odločanje. Akcijsko omrežje za nekaj več ali ?”

Celje bo v pariškem konzorciju Cities@Heart pridobivalo znanja za urbane izzive. Januarja je bil v okviru programa URBACT IV objavljen prvi razpis za nova akcijska omrežja, v kateri mesta iščejo rešitve za pogoste urbane izzive. Mestna občina Celje je postala del mreže pariškega konzorcija Cities@Heart.

Program URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje preko izkušenj drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki program mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarske, družbene in okoljske vidike ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti.

Akcijsko omrežje Cities@Heart sestavlja 10 partnerskih mest (oziroma organizacij), Pariz pa kot vodilni partner mesta vodi na poti k spremembam za boljša mesta. Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta.

 

Projekt bo obravnaval glavne točke kohezijske politike EU za obdobje 2021–2027:

  1. Bolj konkurenčna in pametnejša Evropa
  2. Okolju prijaznejša Evropa, nizkoogljičen prehod v neto brezogljično gospodarstvo
  3. Bolj povezana Evropa s povečanjem mobilnosti
  4. Bolj socialna in vključujoča Evropa
  5. Evropa bližje državljanom s spodbujanjem trajnostnega in integriranega razvoja vseh vrst ozemelj

 

Glavni pričakovan rezultat projekta je Celostni akcijski načrt (IAP) in razvoj digitalnih orodij za upravljanje in odločanje.

Sodelujoči partnerji so Pariz kot vodilni partner, Celje, Cesena – Italija, Fleurus – Belgija, Sligo – Irska, Granada – Španija, Krakov – Poljska, Osijek – Hrvaška, združenje Quadrilatero – Portugalska in znanstveni inštitut Amfiktyonyes – Grčija.

Verjamemo, da sodelovanje v profesionalnih mrežah, kot je URBACT, v veliki meri prispeva k izboljšanju našega dela za razvoj mesta v skladu z najboljšo prakso za potrebe ljudi.

Skupni vložek Mestne občine Celje znaša 72.075 evrov, s sofinanciranjem do 80 % iz ESRR.

O rezultatih pa čez dobri  dve leti.

Vane T. Costa

Vir in foto: MOC

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno