Govorci na Novinarski konferenci iz leve proti desni: Yasin Jodeh, Nina Hojnik, Marija Hanzec in Mag. Robert Otorepec
Dogodki in prireditveGospodarstvoSlovenijatehnologijaV fokusu

Mednarodna konferenca SEEnergy, od 15. in 17. maja 2024 v Celju -kaj nam ta konferenca prinese?

SEEnergy je mednarodna energetska konferenca skupaj s strokovnim sejmom, največjim tovrstnim v jugovzhodni Evropi, ki ima bienalni značaj.

Energetski prehod EU v nizkoogljično družbo – eden največjih projektov samostojne Slovenije – močno spreminja tržne razmere na skoraj vseh področjih. Podjetjem prinaša kup obveznosti, nalog, izzivov in vprašanj. Ker smo šele na začetku tega prehoda, je vprašanj zelo veliko, časa za iskanje odgovorov pa ni na pretek. Evropa, posebej ta del Evrope je precejšnji zamudi. Zato pa je zeleni prehod še večji izziv  in na nak način tudi na tesno z časom ki ga ima na razpolago.

Zato bo na Celjskem sejmu med 15. in 17. majem 2024 organizirana  mednarodna  konferenca SEEnergy na temo energetskega prehoda JV Evrope v nizkoogljično družbo. Ta bo ponudila kar nekaj odgovorov tujih in domačih strokovnjakov na vprašanja s področja energetike, s katerimi se ukvarjajo lokalne skupnosti, podjetja in veliki industrijski koncerni.

Sama konferenca je namenjena B2B segmentu in  ne toliko splošni publiki. Sam dogodek bo v treh dneh obravnaval 10 sklopov. Obravnavano veliko tem, ki so povezani z zeleno preobrazbo na področju energije, meni mag. Robert Otorepec, izvršni direktor Celjskega sejma.

mag. Robert Otorepec

Zelo pomemben del na samem začetku je področje digitalizacije v energetiki. Področje vetrnih elektrarn Slovenijo postavlja na neslavno predzadnje mesto in je obratno sorazmerno od možnosti ki jih ponuja narava in konfiguracija terena. Imamo tri vetrne elektrarne od tega dve priklopljene v elektro energetsko omrežje.  Premiki se morajo zgoditi, seveda ob soglasju z lokalnimi skupnostmi.

Na voljo pa bodo tudi drugi sklopi s področja energetike, kjer boste pridobili koristne informacije – takšen je npr. sredin sklop o vetrni energiji, kjer bo govora o novih spodbudah za lokalne skupnosti, v katerih se bodo postavile vetrnice, o tem, ali bomo v JV Evropi znali izkoristiti sonce in kje smo s solarizacijo ter o vlogi jedrske energije pri zelenem prehodu.

 

Naslednji sklop bo obravnaval zajem in pripravo CO2, kar bo še posebej zanimivo za podjetja, ki upravljajo naprave z dovoljenji za izpuščanje toplogrednih plinov, kot tudi za ostale, kjer v proizvodnih procesih nastajajo emisije CO2. Prvi dan bo  sklenjen s sklopom o vodiku kot okolju prijaznem nosilcu energije, kjer bodo razpravljali o njegovem potencialnem doprinosu k doseganju evropskih klimatskih in energetskih ciljev.

 

Ali bomo znali v JV Evropi izkoristiti sonce, kje smo s solarizacijo? Je panel ki bo pritegnil posebno pozornost, ki ga bo moderirala  Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike.

Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike.

 

Poleg že mnogih sprememb na področju energetike, lahko rečemo da jih imajo na področju fotovoltaike  še bistveno več, posebej na nivoju Evrope.    Slovenija ena izmed držav kjer imamo solarni standard oziroma obvezno namestitev fotovoltaičnih sončnih elektrarn  na stavbe pod določenimi pogoji.  Glede na morebitne zaostrene standarde na tem področju bo nujno potreben odgovor s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Z ozirom da se bodo tri tedne kasneje zgodile volitve za EU parlament je pomembno poudariti komu bomo zaupali tudi na področju energetike in zelenega prehoda. Finančna perspektiva na določa usodo za naslednjih sedem let.

Slovenija je v zadnjih letih podirala rekorde na področju fotovoltaike. Bilo je nameščenih ogromne količine  sončnih elektrarn primarno v zasebnem sektorju in delno v lahki industriji.

Yasin Jodeh, Atlas Trading

 

Yasin  Jodeh,  je strokovnjak za geotermalne toplotne črpalke iz Atlas Trading d.o.o. ki ima rešitve in izkušnje na področju  učinkovitega  ogrevanja in hlajenje z obnovljivo geotermalno energijo iz globin zemlje. Primerne so za vse vrste novogradenj, večstanovanjskih stavb, hotelov in poslovnih stavb, obenem pa so odlična rešitev, če prenavljate ogrevalni sistem. Pomembno je da vpliv na okolje minimalen ali ničen zato ker se vse hrani pod zemljo.

 

Marija Hanzec,  iz Združenja Obnovljivi izvori energije Hrvatske(Obnovljivi viri energije Hrvaške)

 

Marija  Hanzec,  iz Združenja Obnovljivi izvori energije Hrvatske(Obnovljivi viri energije Hrvaške) je predstavila hrvaške izkušnje. Pravi da dvajset odstotkov proizvedene električne energije prihaja iz obnovljivih virov, fosilna goriva prav tako dvajset odstotkov,  45% iz hidroelektrarn in 15 % jedrske energije ki jo  prinese  petdeset odstotno lastništvo   JE Krško.  Ovira v postopkih  za pridobivanje raznih dovoljenje za graditev in pridobitev energije iz obnovljivih virov je predolgo  administriranje ,ki pri njih nanese do 10 let. To so že »kasirali« navodilo od EK da to zmanjšajo na eno leto. Področje vetrne energije jih uvršča zelo visoko, izraba solarne energije,  kljub občutnih prednosti ki jih imajo pa jih umešča na rep držav po zavzetosti za izrabo sonca in posledično sončne energije kot obnovljivega vira, pravzaprav bolj resno šele od prejšnjega leta.

 

SEEnergy bo ponudil vpogled v najnovejše dosežke na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in trajnostnih praks v energetskem sektorju. Obetajo se navdihujoče razprave, poglobljene analize in vzajemna izmenjava mnenj o ključnih temah konference. Skupaj bodo oblikovane  smernice za bolj zeleno in trajnostno prihodnost našega energetskega sektorja.

Se pravi za bolj varno, čisto, zdravo in sproščeno prihodnost.

Vane T. Costa

Mogoče vam bo všeč