Dečkovo naselje-DN 10 v Celju(foto: MOC)
LokalnoSlovenija

Lokalno: Zadnja dva večstanovanjska objekta v Dečkovem naselju bosta zapolnjena v marcu

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bo za vselitev na voljo 46 novih javnih najemnih stanovanj. Družba Nepremičnine Celje, ki skupaj z Mestno občino Celje izvaja projekt Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je 27. januarja pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje za peti in šesti večstanovanjski objekt na Singenski ulici.

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bo za vselitev na voljo 46 novih javnih najemnih stanovanj. Ključe bo družba Nepremičnine Celje novim najemnikom začela podeljevati predvidoma v začetku marca. V zadnjih dveh stanovanjskih objektih je 15 stanovanj namenjenih mladim in mladim družinam, ostala stanovanja pa bodo oddana upravičencem za neprofitni najem.

Z uradnim odprtjem zadnjih dveh od šestih blokov v novi stanovanjski soseski, ki bo 23. februarja, bo zaključen skupni projekt Mestne občine Celje in družbe Nepremičnine Celje, katerega vrednost je 17,4 milijona evrov. Od tega bosta Mestna občina Celje in Nepremičnine Celje skupaj pridobila 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je izvedla komunalno ureditev zemljišča v vrednosti 1,46 milijona evrov. Izgradnja tovrstne soseske je velik finančni zalogaj. Družba Nepremičnine Celje je poleg lastnih sredstev, sredstev Mestne občine Celje in nepovratnih sredstev iz ESRR pridobila tudi namenska dolgoročna posojila Stanovanjskega sklada RS in Sklada skladov SID Banke, s čimer ta projekt predstavlja nov prototip financiranja izgradnje javnih najemnih stanovanj v Sloveniji.

To je lahko za vzor kako se rešuje stanovanjsko vprašanje. Na lokalni ravni in z uglašenostjo celotnega spektra dejavnikov, ki so lahko prispevali k temu.  Ne sme se zgoditi da si ga kdo kasneje lasti kot lastno trofejo.  Le tako je  lahko uspešno. V kolikor si bo kdo obešal kolajno za zasluge naslednjič bo težko najti kakršen koli konsenz.

Nova Stanovanjska soseska ima naslov Singenska ulica (1 – 12), in sicer zaradi več kot 30- letnega bogatega sodelovanja z nemškim mestom Singen, kjer so pred petnajstimi leti eno od novih ulic poimenovali Celjska cesta.

Revitalizacijo Dečkovega naselja z izgradnjo soseske Dečkovo naselje 10  je eden od  ključnih projektov ki je bil naveden  v izvedbenem načrtu Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje, ki je bil sprejet za obdobje 2015-2030.

Obstaja zavedanje, da je stanovanjska problematika kljub velikim projektom, kakršen je gradnja stanovanjske soseske v Dečkovem naselju, še vedno prisotna. Mestna Občina in  družba Nepremičnine Celje si bosta  v prihodnjih letih prizadevali zagotoviti več stanovanj.

Dvanajst oskrbovanih stanovanj bo v začetku leta 2024 na voljo v Vili Vodnikova ulica 14, ki jo družba Nepremičnine Celje rekonstruira v večstanovanjski objekt z javnimi najemnimi stanovanji. Mestna občina Celje bo poskrbela za zunanjo ureditev objekta. Projekt je tudi družbeno odgovorni prispevek družbe Nepremičnine Celje in Mestne občine Celje k revitalizaciji kulturne dediščine v starem mestnem jedru Celja. Projektant, podjetje Studio list iz Celja, in Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje sta v procesu  projektiranja ohranila elemente varovanja.

Celje je doseglo  ta cilj v sozvočju potreb, razuma in poenotenja vseh deležnikov. Samo upamo lahko da bo tako ostalo in da se ne bo kakšna kakofonija prikradla vmes.

Vane T. Costa

 

Vir in foto: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno