Prerez traku na prenovljenem delu ceste so opravili: Župan Bojan Šrot, podžupan Vladimir Ljubek in predsednik KS Pod gradom Sašo Farčnik
LokalnoprometSlovenija

Lokalna samouprava: Pomemben dan za prebivalce Košnice pri Celju – odprtje celovito obnovljene lokalne ceste

Mestna občina Celje je  včeraj dopoldan uradno predala namenu celovito obnovljen 710 metrov dolg odsek lokalne ceste v Košnici. Odprtja sta se udeležila župan Bojan Šrot in podžupan Vladimir Ljubek ter mestna svetnika  Matjaž Železnik in Sašo Farčnik, sicer tudi predsednik krajevne skupnosti Pod gradom.

Po uvodnih besedah predsednika Krajevne skupnosti Pod gradom, Saše Farčnika, je zbrane nagovoril župan Bojan Šrot, ki je povedal naslednje: »Veseli me, da so se s to investicijo uresničile dolgoletne želje prebivalcev in prizadevanja KS po sodobnejši in varnejši cestni povezavi v kraju. Ni šlo le za razširitev in posodobitev ceste, marveč tudi za celoto obnovo komunalne infrastrukture. Verjamem, da bo naložba prispevala k bolj kakovostnemu življenju v kraju,« je povedal župan Bojan Šrot in se ob tem zahvalil lastnikom zemljišč za posluh za investicijo, izvajalcem za dobro opravljeno delo, sofinancerjem projekta  ter  prebivalcem krajevne skupnosti za potrpežljivost v času gradnje. Šlo je namreč za obsežen projekt, ki ga brez občasnih zapor ceste ne bi bilo mogoče izvesti.

Prenovljena cesta v Košnici

 

Z rekonstrukcijo lokalne ceste so na MOC-u začeli septembra lani, projekt pa je potekal v več etapah. Obnovljen je bil odsek od križišča z glavno cesto Celje – Laško do transformatorja pri Sušinu.

Vozišče je  razširjeno  za meter in pol, tako da je zdaj široko pet metrov in omogoča varno srečevanje nasproti si vozečih vozil. Na celotni trasi je prav tako  zgrajen  enostranski pločnik  in s tem zagotovljena boljša prometna varnost  pešcem. V sklopu projekta je  obnovljena in dograjena javna kanalizacija, obnovljen je  javni vodovod ter urejen plinovod, javna razsvetljava  in telekomunikacijsko omrežje. Gradbena dela je izvajalo podjetje AGM Nemec.

Naložba je stala 1.164.480,61 evrov z vključenim DDV. Mestna občina Celje je iz proračuna namenila 606.704,63  evrov, preostalo so zagotovili javni podjetji Vodovod-kanalizacija in Energetika Celje ter družba Elektro Celje.  

Otvoritvena slovesnost

Po slavnostnem prerezu traku je obnovljeni cestni odsek v Košnici z željami za varno vožnjo blagoslovil še pater Marjan Gačnik iz kapucinskega samostana Župnije Sv. Cecilije Celje. 

Varno vožnjo in dobro počutje bo zagotovo na višji kakovostni ravni kot do sedaj!

Vane T. Costa

Vir in foto: moc&vtc

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno