Lokalnoosveščanje potrošnikovprometSlovenijaŠportZdravje

Evropski teden mobilnosti 2022 – Trajnostno povezani

V času od 16.9. do 22.9.2022 bo potekal Evropski teden mobilnosti.

 

Kaj pomeni sporočilo »Trajnostno povezani«?
Pobuda Evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Prav zato pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej. O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Ali me moja občina vključuje v načrtovanje in odločanje glede razvoja prometa?
Vključenost najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja je znak, da moja občina področje prometa razvija na način, ki koristi vsem. Takšen pristop vsebuje soodločanje pri vseh ključnih spremembah in zagotavlja slišanost argumentov vseh skupin prebivalcev.

Ali moja občina razvija prometni sistem, ki je za skupnost najučinkovitejši in finančno najsmotrnejši?
Izkušnje naprednih mest so pokazale, da je s širšega družbenega vidika finančno najbolj nevzdržno slediti strategiji rasti motornega prometa. Prav ta ima tudi številne negativne učinke, katerih stroškov pa v večini občin niti ne upoštevajo niti ne zaračunavajo. Zato uspešne občine veliko več pozornosti namenjajo naložbam v alternative motornemu prometu, ki so se izkazale kot ekonomsko veliko bolj racionalne.

Kako uspešna je moja občina pri nagovarjanju podnebnih sprememb?
Doseči zmanjševanje emisij in predvsem zmanjšati vpliv prometa na podnebne spremembe je prioriteta vsake skupnosti, tudi Slovenije kot države. Napredne občine zato že danes krepijo okolju prijazne alternative cestnemu motornemu prometu in jih povezujejo v sodoben potovalni sistem, ki omogoča enostavne prestope.

Preverite v katerih krajih oz. občinah bodo izvedli posamezne aktivnosti na https://www.tedenmobilnosti.si/

 

 

Avto že dolgo ni več v modi, to zdaj vemo že vsi. Zato vsako leto med 16. in 22. septembrom okrasimo ulice ter pozovemo k spremembi potovalnih navad. Letos pod sloganom: Trajnostno povezani.

Trajnostno mobilnost slavimo že več kot 20 let. Vsako leto nas je več za zdravo mobilnost.

Kako je avtomobil postal sovražnik dobrega življenja?
Vsak dan se na naših cestah kuhajo podnebne spremembe, prihaja do prometnih nesreč, se prižigajo rdeče luči zaradi naraščajočih številk obolelih in vrstijo neprespane noči zaradi hrupa. Za vsemi temi škodljivimi posledicami se skriva motoriziran promet, ki znižuje kakovost življenja in povečuje tveganja za številne neljube učinke. Vsemu temu bi se lahko izognili s premišljeno uporabo trajnostne mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in predvsem bolj poštenemu načinu premikanja. Evropski teden mobilnosti je vsakoletna priložnost, da spremenimo svoje potovalne navade.

Tema

Nagrade Evropskega tedna mobilnosti 2022

V letu 2022 se pojavi sprememba pri dodelitvi glavnih nagrad občinam. Na nacionalni ravni bo letos uvedena novost pri kategorijah občin – dosedanjo razdelitev občin na mestne in nemestne občine bo zamenjala delitev po številu prebivalcev, in sicer:

–          do 6.000 prebivalcev,
–          6.000 do 16.000 prebivalcev in
–          nad 16.000 prebivalcev.

Takšna razdelitev bo pravičnejša predvsem do manjših občin, ki imajo manj možnosti za izvajanje kompleksnejših ukrepov. Pogum, ambiciozen program in dobra promocija trajnostne mobilnosti pripeljejo do naslova zmagovalke ETM 2022.

vir: https://www.tedenmobilnosti.si/

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno