Damjan Muzel, podžupan občine Vojnik
LokalnoSlovenija

Lokalna samouprava: “Damjan Muzel, podžupan Občine Vojnik, ki bo skrbel za problematiko iz družbenega življenja”.

To kar je naredil župan Branko Petre, je naredil prav in logično.  V Občini Vojnik bodo tudi v  tem mandatu funkcijo podžupana  ki je  občinski svetnik iz vrst Slovenske demokratske stranke. Pred štirimi leti  je župan Branko Petre za ta položaj imenoval Vilija Hribernika, tokrat pa je to zaupanje dobil  32-letnemu Damjanu Muzlu iz Frankolovega.

Pokrival bo  področja problematike mladih, športa, spodbujanja delovanja in razvoja društev ter protokolarnih zadev. Kar mu ni tuje in že do sedaj je imel mnoštvo stikov stkanih iz drugih in drugačnih aktivnosti.

Kaj meni  o tem sam Damjan Muzel?

Ponosen sem da, se je župan Občine Vojnik  Branko Petre odločil to mesto zaupati meni in se mu na tem mestu iskreno zahvaljujem. Vsem skupaj pa obljubljam, da bom naslednja 4 leta prisoten na terenu  med vami občanke in občani, ter prisluhnil vašim  težavam.  Vseh nikoli ni  možno rešiti, se jim pa da prisluhniti in poskušati pomagati. Svoje delo bom opravljal  resno, zavzeto ,polno mladostniške energije, ter strokovno  v dobro celotne Občine Vojnik.  V zgodbo moramo biti vključeni vsi in osredni deli krajev, kot najbolj oddaljeni  občani.

“Skupaj zmoremo več!”

Da pa bi se posvetil delu in opravilu ki ima težo, se je kljub izvolitvi tudi za predsednika KS Frankolovo,  se zaradi kolizije in tudi iz moralnih zadržkov odločil da se umakne iz funkcije predsednika v svoji krajevni skupnosti.  Ob tem je izjavil:

Sporočam vam, da zaradi navzkrižja interesov  žal ne morem   več opravljati dela predsednika krajevne skupnosti Frankolovo. Z dnem 17.1 sem odstopil, kot član sveta KS Frankolovo in vam obljubljam, da bom  delo podžupana opravljal odgovorno in  zavzeto v dobro cele občine Vojnik in hkrati nikoli ne bom pozabil  na Frankolovo. Vsi smo občina Vojnik.

Tako je prav.

Vane T. Costa

foto:OA

Mogoče vam bo všeč

Več v:Lokalno