GospodarstvoSlovenijaV fokusu

Kje je določeno koliko regresa mi pripada?

Regres. Kje je določeno koliko regresa mi pripada?

regres

Minimalni regres v 2021 znaša 1.024,24 EUR. Koliko regresa pripada vam, pa je odvisno od vašega konkretnega primera. Znesek regresa je odvisen predvsem od tega, kje ste zaposleni.

V nadaljevanju bomo preverili, kakšen je minimalni znesek regresa in od česa odvisna višina regresa, do katerega ste upravičeni.

Višina regresa – zasebni sektor

Zakon o delovnih razmerjih ne določa konkretnega zneska, ki ga je dolžan izplačati delodajalec. Določa pa, da mora delodajalec regres izplačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta in da mora biti izplačilo regresa najmanj višini minimalne plače.

V 2021 minimalna plača znaša 1.024,24 EUR. Minimalni regres za delavca, ki je upravičen do celotnega regresa, tako v 2021 znaša 1.024,24 EUR.

Gre za neto znesek, saj je regres v 2021, do višine zneska povprečne plače, prost plačila dohodnine in prispevkov.

Višina regresa – javni sektor

V javnem sektorju za enkrat še ni sklenjenega posebnega dogovora, je pa predvideno, da bo regres v 2021 izplačan v višini 1.050,00 EUR.

Maksimalni regres

Zakon, kot omenjeno, določa minimalne zneske. Drugačen minimalni regres lahko določa kolektivna pogodba (seznam kolektivnih pogodb), drug zakon ali interni akt delodajalca.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije denimo od 1. 1. 2019 dalje določa izplačilo minimalnega regresa oz. v višini 970 EUR, v kolikor je delno izplačilo v nedenarni obliki.

Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije določa polni regres za letni dopust v višini 70 % povprečne plače zaposlenih v elektrogospodarstvu v preteklih treh mesecih.

Kolektivna pogodba Banke Slovenije določa regres za letni dopust največ v višini delavčeve osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo, v mesecu pred izplačilom regresa za polni delovni čas. Za delavce z najnižjo plačo lahko guverner določi višjo osnovo za izračun regresa.

Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije določa minimalni regres v višini 900,00 EUR (torej velja zakonsko določen znesek v višini minimalne plače).

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije za 2020 določa regres v višini 1.150,00 EUR (znesek za 2021 še ni bil dogovorjen).

Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti za 2021 določa regres v višini 1.100,00 € bruto.

Višina regresa je tako v javnem sektorju določena, v zasebnem sektorju pa je določen minimalni znesek, bodisi v zakonu, bodisi v kolektivni pogodbi, dejanski znesek izplačanega regresa, pa je v večini prepuščen odločitvi delodajalca.

Za konkretne podatke o višini regresa je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravili lestvico, kjer so zbrani najnižji regresi po posameznih kolektivnih pogodbah.

Pri tem velja, da je regres neobdavčen le do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ta je v februarju 2021 znašala 1.946,07 EUR (več).

Celoten in sorazmerni regres

Navedeni zneski predstavljajo celoten regres, do katerega je upravičen delavec, ki je pri delodajalcu zaposlen celotno leto.

V kolikor delavcu delovno razmerje preneha (ali se zaposli) med letom, mu pripada sorazmerni del in sicer 1/12 regresa za vsak mesec dela pri delodajalcu. Štejejo le polni meseci.

V kolikor je delavec v koledarskem letu zaposlen pri več delodajalcih, mu vsak dolguje sorazmerni del, glede na čas zaposlitve pri njem.

 

vir: https://www.informiran.si/portal.aspx?content=regres-visina&showMenu=1&showRightFrame=1&utm_source=e-informator&utm_medium=e-informator-338&utm_content=uporabno_aktualno_1_1&partnerID=91730

mib

Mogoče vam bo všeč