GospodarstvohranaizobraževanjeSlovenija

Kdo preverja izdelke z zaščitnim znakom ‘izbrana kakovost – Slovenija’ in kako

Zaščitni znak ‘izbrana kakovost – Slovenija’ na hrani že od leta 2016

Ob vstopu v shemo ‘Izbrana kakovost’ in pridobitvi zaščitnega znaka so se kmetje in živilska industrija zavezali, da bodo pri svojem delu spoštovali vrsto precej zahtevnih kriterijev. Te so zapisali v specifikacije za posamezne sektorje (mleko in mlečni izdelki, goveje, prašičje in perutninsko meso, sveže sadje in predelani proizvodi iz sadja). Izpolnjevanje kriterijev najprej kontrolirajo sami (t. i. notranja kontrola), zatem pa jih kontrolira tudi neodvisni certifikacijski organ (t. i. zunanja kontrola). Če želijo pridelovalci in predelovalci pridobiti oziroma ohraniti zaščitni znak, morajo ves čas izpolnjevati predpisane kriterije, ki se nanašajo na sestavo kmetijskega pridelka ali živila, okolju prijaznejšo pridelavo, kakovost surovin, večjo skrb za živali, posebno zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu.

Izbrana kakovost Slovenija - logotip

Kdo preverja, če so izdelki skladni s specifikacijami

Zunanje kontrolorje je imenovala država, natančneje Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dodatno kontrolo torej opravljajo certifikacijski organi Bureau Veritas, Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru in Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor. Ti obiskujejo naključno izbrane pridelovalce in predelovalce, pa tudi trgovce, če je tako določeno v specifikaciji, in na kraju samem najprej preverijo izvajanje notranjih kontrol, zatem pa izpolnjevanje višjih zahtev proizvodnje, ki so se jim kmetje in predelovalna industrija zavezali. Izid kontrol je lahko izdaja certifikata, podaljšanje certifikata ali odvzem certifikata v primeru kršitev.

Obenem pa še

Izdelki z zaščitnim znakom ‘izbrana kakovost – Slovenija’ so poleg dvojne dodatne kontrole deležni še rednega uradnega nadzora Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katerim država zagotavlja, da je vsa hrana na našem trgu varna in v skladu z zakonodajo. Slovenski potrošnik je tako lahko prepričan v učinkovit nadzor nad hrano.

»Če pridelovalec ali predelovalec ob vsakoletni kontroli izpolnjuje pogoje za izdajo certifikata, se ta izda. Certifikat zagotavlja potrošniku, da je proizvod z znakom ‘izbrana kakovost – Slovenija’ res proizveden skladno z uradno potrjeno specifikacijo. Torej je zagotovilo za slovensko poreklo, kakovost in nadzor.«

Jelka Potočnik, Inštitut KON-CERT

vir: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/kdo-preverja-izdelke-z-zascitnim-znakom-izbrana-kakovost-slovenija-in-kakomib

Mogoče vam bo všeč