GospodarstvoSlovenijaTurizem

Julija 2021 je v Sloveniji razmerje med domačimi in tujimi turisti skoraj izenačeno

V juliju 2021, na začetku glavne turistične sezone, 10 % več turističnih prenočitev kot v juliju 2020

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v juliju 2021 zabeleženih nekaj več kot 767.500 prihodov turistov in malo manj kot 2,3 milijona njihovih prenočitev. Razmerje med številom prenočitev domačih in tujih turistov se je v tem mesecu skoraj izenačilo (domači 54 %, tuji 46 %).

Tuji turisti ustvarili v juliju 2021 za 55 % več prenočitev kot v juliju 2020

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v juliju 2021 zabeleženih nekaj več kot 361.000 prihodov domačih turistov (ali 11 % manj kot v juliju 2020) in nekaj več kot 1,2 milijona njihovih prenočitev (ali 12 % manj kot v juliju 2020) ter nekaj več kot 406.500 prihodov tujih turistov (ali 63 % več kot v juliju 2020) in nekaj več kot 1 milijon njihovih prenočitev (ali 55 % več kot v juliju 2020).

V letu 2021 skokovita rast števila prenočitev tujih turistov v juliju

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v juliju 2021 zabeleženih 105 % več prihodov turistov in 124 % več njihovih prenočitev kot v juniju 2021. Domači turisti so v juliju 2021 ustvarili 45 % več prihodov in 77 % več prenočitev kot v juniju 2021, tuji pa 223 % več prihodov in 228 % več prenočitev kot v juniju 2021.

Med tujimi turisti največ turistov iz Nemčije in Češke

Od tujih turistov so v juliju 2021 ustvarili pri nas največ prenočitev turisti iz Nemčije (malo manj kot 222.200 ali 21 % prenočitev tujih turistov), sledili so jim turisti iz Češke (12 %), Madžarske (9 %), Avstrije (9 %) in Nizozemske (7 %).

Turisti iz Nemčije so v tem mesecu ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah (nekaj več kot 144.300), med temi pa največ v občini Bovec (nekaj več kot 36.600 prenočitev).

35 % turističnih prenočitev v gorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v juliju 2021 zabeleženih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (malo manj kot 788.800 ali 35 % vseh prenočitev), sledile so obmorske občine (27 %) in zdraviliške občine (19 %).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran (204.700 prenočitev), sledile so občine Izola, Brežice, Ankaran in Kranjska Gora. V občini Piran so največkrat prenočili tudi tuji turisti (137.200 prenočitev), sledile so Bled, Ljubljana, Bovec in Bohinj.

Največ turističnih prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so v juliju 2021 ustvarili največ prenočitev v hotelih (32 % vseh prenočitev ali malo manj kot 718.900 prenočitev), potem v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (26 %) ter kampih (22 %).

V prvih sedmih mesecih leta 2021 malo manj kot 4 milijone turističnih prenočitev

Od začetka januarja do konca julija 2021 je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji zabeleženih nekaj več kot 1,3 milijona prihodov turistov (ali 15 % manj kot v istem obdobju 2020) in malo manj kot 4 milijone njihovih prenočitev (ali 13 % manj kot v istem obdobju 2020); 59 % teh prenočitev so ustvarili domači turisti.

Največ prenočitev turistov so v tem obdobju zabeležili turistični nastanitveni obrati v občinah Piran, Ljubljana in Bohinj.

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, julij 2020 in julij 2021 − začasni podatki
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, julij 2020 in julij 2021 − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, julij 2021 – začasni podatki
Prihodi turistov Prenočitve turistov
VII 2021 I–VII 2021 VII 2021
VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
VII 2021 I–VII 2021 VII 2021
VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj 767.533 1.340.075 117,5 85,2 2.269.566 3.965.978 109,7 86,5
Domači 361.017 738.202 89,4 88,9 1.228.725 2.344.477 87,9 89,9
Tuji 406.516 601.873 163,0 81,0 1.040.841 1.621.501 155,3 82,0
  iz Nemčije 88.206 121.430 111,5 96,7 222.157 309.128 99,6 90,4
  iz Češke 45.347 56.751 212,5 161,2 121.781 153.869 215,7 158,0
  iz Madžarske 31.643 45.850 188,3 113,5 93.780 129.814 190,1 111,3
  iz Avstrije 34.747 61.038 152,0 71,0 88.322 152.233 143,4 70,7
  iz Nizozemske 25.410 28.640 130,6 116,0 71.124 81.652 115,2 107,4
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, julij 2021 – začasni podatki
Prihodi turistov Prenočitve turistov
VII 2021 I–VII 2021 VII 2021
VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
VII 2021 I–VII 2021 VII 2021
VII 2020
I–VII 2021
I–VII 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj 767.533 1.340.075 117,5 85,2 2.269.566 3.965.978 109,7 86,5
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine 116.641 231.626 105,7 67,5 422.903 876.841 101,6 75,3
  gorske občine 289.109 439.816 113,9 87,4 788.781 1.182.244 108,0 81,5
  obmorske občine 158.050 295.845 109,6 104,8 620.821 1.044.795 105,0 106,8
  Ljubljana 64.803 114.170 182,9 70,8 124.886 247.988 192,5 75,2
  mestne občine 42.035 81.244 146,5 78,0 82.408 189.545 140,8 76,2
  druge občine 96.895 177.374 120,3 98,9 229.767 424.565 110,6 103,0
Nastanitveni obrati
  hoteli 254.824 493.316 124,2 71,9 718.887 1.483.309 116,1 79,0
  zasebne sobe, apartmaji, hiše 182.821 308.628 114,2 92,6 597.339 959.035 105,9 88,7
  kampi 160.920 244.735 116,5 114,6 500.881 721.644 109,0 109,4
  turistične kmetije z nastanitvijo 23.849 43.589 102,6 111,0 63.342 108.520 95,0 103,1
  apartmajska naselja 15.913 29.548 84,0 53,7 61.792 108.733 79,4 54,6
Vir: SURS

Mogoče vam bo všeč