SlovenijaV fokusu

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov prejme starš oziroma posvojitelj za otroka, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji in je rojen od 1. januarja 2020 do 15. 6. 2022. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni potrebno vlagati.

Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Med njimi tudi enkratni solidarnostni dodatek za novorojence.

vir: https://www.gov.si/novice/2021-09-27-izplacilo-enkratnega-solidarnostnega-dodatka-za-novorojence/?fbclid=IwAR0bSLylkgqX0KqNvFgFvOVvM8j5f61h179TmjLSmZnuV8hjHA9OPWJHvlI

 

Mogoče vam bo všeč

Več v:Slovenija