Slika : MO Velenje
GospodarstvoLokalnoSlovenija

[Izhod iz premoga] Velenje: Brez finančnih sredstev pravičen prehod ni mogoč

Danes se odvijal v Velenju in na več lokacijah ob pomoči tehnike posvet, ki ga je pripravil časnik Finance na temo:  Kaj pomeni predčasno slovo od premoga za slovensko elektroenergetiko in šaleško socialo.

Posveta so se udeležili: predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, vodja Sektorja za sklade Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijo Klemen Košir, direktor ELEK Zvone Košnjek, državni sekretar na Ministrstvo za infrastrukturo RS Blaž Košorok, raziskovalec na  Ekonomskem inštitutu dr. France Križanič, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot, direktor ELES mag. Aleksander Mervar, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, predsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar, Gregor Skender iz družbe Deloitte Slovenija in Andrej Šušteršič, EIMV.

Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje  je tudi v tem primeru izrazil jasno stališče, da mora biti prestrukturiranje Šaleške doline v skladu s pravičnim prehodom. Bolj kot o letnici izhoda iz premoga, bi se morali pogovarjati o tem, kakšne programe in projekte moramo realizirati, da se bo regija uspešno in pravično prestrukturirala.  

To pomeni, da se je že danes potrebno pogovarjati o nadomestnih enakovrednih delovnih mestih in iskanju nadomestnega toplotnega vira, kjer  lokalna skupnost pričakuje podporo in finančno pomoč od države. Prav tako mora država nemudoma pripraviti zakon o postopnem zapiranju premogovnika in zanj opredeliti finančne vire. Ta zakon pa bi moral biti podlaga za določitev letnice opustitve pridobivanja premoga v Šaleški dolini. Poudaril je, da zapiranje Premogovnika Velenje ne sme biti samo politična odločitev, saj vsaka enostranska odločitev, ki ne upošteva tudi energetskih, socialnih in okoljskih dejavnikov, povzroči negativne posledice.

Pri odločanju o zapiranju premogovnika vedno znova potrebno imeti v mislih, da bo to vplivalo na številne ljudi, družine, zato je potrebno najprej vzpostaviti širše zaupanje, in to je naša skupna naloga.  Zato je od vsega najbolj j škodljivo in nepremišljeno , da se razvija  monokulturno gospodarstvo, kot je primer pri hitro razvijajočih mestih kot je Velenje.  Država mora pripraviti program prestrukturiranja, v katerem je potrebno določiti finančne vire. Danes je za koriščenje na razpolago približno 250 milijonov evrov za obe regiji, SAŠA in Zasavje, kar je občutno premalo, saj imamo samo v SAŠA regiji identificiranih projektov za več kot milijardo evrov. Če želimo govoriti o pravičnem prehodu, ki bi omogočil socialno varnost, mora država oz. Evropska komisija opredeliti tudi finančna sredstva za ta namen. 

Termoelektrarna Šoštanj bo v Sklad za podnebne spremembe Republike Slovenije do leta 2033 plačala približno 1,5 milijarde evrov. S tem da gospodje iz lokalne skupnosti računajo na nekaj ni ista malha. Teh 1.5 milijarde ki jih vplačujejo v sklada za podnebne spremembe se porablja za druge namene. Za prestrukturiranje pa je namenjenih zgolj približno 250 milijonov evrov in še to za obe regiji – SAŠA regijo in Zasavje. Model preoblikovanja je lahko model rabe sredstev sklada tako, da se bodo finančna sredstva vračala za sanacijo Šaleške doline; ja vendar ob potrjenih programih za financiranje izvedbe ekoloških projektov, ki so oziroma bodo sestavni del prestrukturiranja regije.   

Vsekakor pa se ni treba ukvarjati z  možnostjo podaljševanja oziroma spreminjanja letnice zapiranja. Ravno v tem je modrost da se pripravi vse potrebno pa da je odvisno od sposobnosti pravilne sinhronizacije med projektom zapiranja in priprave novih projektov  s katerim  bi lahko naredili  največ na področju pravilnega,  pravočasnega in pravičnega prehoda in izhoda iz premoga.  

Šele ob videnem in možnem sledenjem priprav na prehod in premoga, pozvati predstavnike države, da investitorje preusmerijo tudi v našo regija kot takšna ima nedvomno velik potencial, ki ga velja izkoristiti. 

Ali bo sledila nekaj mesečna situacija igranja z »vročim krompirjem« ali pa resnega spoprijemanja z izzivom ki ne bo prenesel pretiranega žongliranja. Nekdo ki bo imel poguma in znanja bo moral dati vse svoje potenciale na razpolago da ta prehod pravične in pravočasen.  Javnost, zainteresirana in radovedna, posebej pa tista ki bo najbolj na udaru v več ozirih, bo zagotovo budno spremljala javno razpravo, ki se mora dogajati in ne zastati. 

Avtor: Vane  T. Costa

Mogoče vam bo všeč