foto.: FB
GospodarstvoLokalnoSlovenijaV fokusu

Inšpekcijski nadzor: “Tuševe trgovine ugoden teren za »čezmerno« izkoriščanje delovne sile, tuje in domače”.

V zadnjem času so se inšpektorji Inšpektorata za delo podali na različne konce in z različnimi predhodnimi informacijami o kršitvi delovno pravne zakonodaje ter čezmerno izrabljanje delovne sile. Predvsem so najbolj štrleči v vsem tem bili posredniki z delovno silo ter določeni delodajalci ki so bili pretežno v navezi z posredniškimi podjetji, ki so kljub mejnemu načinu delovanja »uspešno« plasirali  delovno silo, pretežno  iz Severne Makedonije, Srbije, nekateri pa prihajajo tudi iz Bosne in Hercegovine ter  Ukrajine. Inšpektorji so obiskali Tomplast, Nimrod, Mahle Bovec in Mahle Komen, Perutnina Ptuj, Marles hiše, Engrotuš, Plamtex, Iskra ISD – strugarstvo, Dondon, Kovinoplastika Lož in Veplas. Inšpekcijske preglede so februarja opravili skupaj s FURS-om.

 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je Stominusu izdal več prepovednih odločb. Uvedli so prekrškovne postopke zaradi nepravilnosti pri izplačilih plač, nepravilnosti pri izplačilu regresa, nepravilnosti pri zavarovanju delavcev, neizplačila dodatkov za nočno delo in neizplačilo dodatkov za nadurno delo, neizpolnjevanje pogojev za posredovanje v Sloveniji, izplačila plač pod minimalno plačo. Poleg tega na kraju inšpekcijskega nadzora ni bilo ustrezne dokumentacije, delodajalci pa delavcem niso omogočili zakonsko določenega počitka med delom. Številne prepovedne odločbe so izdali tudi zaradi tega, ker družba Pertas ter Stominus niso imele več dovoljenja za opravljanje dejavnosti posredovanja na Slovaškem. Zaradi ne dostave dokumentacije in neizvrševanja prepovedne odločbe so izdali plačilne naloge.

 

Naknadno se je IRSD osredotočil na trgovca Tuš, saj so prepoznali, da je podjetje en večjih najemnikov posredovanih delavcev. Pri Tušu so prepoznali, da so posredovani delavci opravljali delo preko zakonsko dovoljenega časa. Delavec, pri katerem so prepoznali rekordno število nadur, je v enem mesecu opravil več kot 400 ur. Če upoštevamo, da ima mesec 30 dni, to pomeni, da je oseba v povprečju delala vse dni v mesecu, po vsaj 13 ur na dan, brez dneva počitka. Več delavcev pa je v enem mesecu opravilo več kot 200 ur. Zoper pravni osebi Stominus s.r.o. podružnica v Ljubljani ter ERGOTUŠ-u ter zoper odgovorne osebe navedenih družb je IRSD podal kazensko ovadbo, ker niso ravnali po predpisih o plači in drugih prejemkih, o delovnem času, odmoru in počitkih ter prepovedi nadurnega dela. Najmanj dvajsetim delavcem so bile te pravice omejene. Poleg tega so podali tudi kazensko ovadbo zoper poslovodjo ene izmed Tuševih poslovalnic zaradi krivega pričanja.

“Delavci so delali res ekscesno število ur,” je rekel v. d. glavnega inšpektorja. “Več delavcev je na mesec delalo več kot 200 ur, rekorder pa je v Tušu v Preserju v Radomljah opravil 413 ur. Tuš te evidence ima, odgovorni v podjetju za področje maloprodaje pa so s tem seznanjeni«, meni Lukič.

 

Na inšpektoratu so  prav tako  prepričani, da v teh primerih ni šlo za posredovanje storitev, ampak za posredovanje delavcev. “Naročniki domnevnih storitev so se s podjetjema dogovarjali, kako prikazati zadeve. V Tušu so inšpektorjem rekli, da ne gre za delovne ure, ampak opravljeno storitev merijo po metrih napolnjenih polic,” je opisal Lukič.

 

Na IRSD opominjajo, da lahko komentirajo samo postopke, ki so bili že zaključeni oziroma, postopke pri katerih so bili delodajalci že obveščeni o odkritih nepravilnostih.

 

Stominus je bila agencija, ki se je ukvarjala s posredovanjem delavcev. Kot agencija je bil Stominus registriran na Slovaškem do 16. 12. 2021, od takrat naprej pa so na Slovaškem registrirani kot gospodarska družba, brez dovoljenja za opravljanje te dejavnosti. IRSD je sodeloval tudi s slovaškimi organi. Podjetje Stominus je imelo v Sloveniji podružnico, ki je bila pri nas, pod okriljem matične družbe, registrirana kot agencija za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile do 3. 11. 2022. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ji je odvzelo dovoljenje za opravljanje dejavnosti in jo izbrisalo iz registra za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabnikom. Vendar pa lahko posle dokonča v skladu s pravilnikom do 2. 4. 2023.

 

Sklepati je možno in utemeljeno, da so takšne kršitve delavskih pravic v Sloveniji močno prisotne, zato bo Inšpektorat RS za delo še v prihodnje opravljal temeljite nadzore, da tovrstne prakse izkorenini. Celoten nadzor bo IRSD opravljal tako pri naključno izbranih delodajalcih, kot tudi v okviru obravnave prijav. S preventivnimi ukrepi, poostrenim nadzorom in preventivnimi ukrepi želimo preprečevati kršitve temeljnih pravic delavcev s strani delodajalcev.

Če lahko dodam še svoj »poperček«, lahko rečem, da dve državi,  ki  sta nekoč sodile v »socialistični« paket, danes obe v Evropski uniji, kjer ni »pregrad in ne mej,« na divje kapitalističen in balkanski način izrablja, ugonablja in skorajda suženjsko razmerje spravlja ljudi, delavce iz delov nekoč socialističnega »paketa«, ki še niso prestopili ali vstopili v Evropsko unijo. In vse to z »najboljšim« namenom  priskrbeti tem ljudem  »boljši« jutri in pa  sebi na nezakonit način bolj polne žepe.

Zaključek: Ena agencija se bo zaprla ali prenehala delovati, se bo odprla  nova. Nekaj dela potrebnih bo ostalo brez službe in bo spet povečana »potreba« po njihovi prisotnosti.   V kolikor se ne uredi bolj striktna in restriktivna  delovno pravna in zaposlitvena zakonodaja bo do tega še prihajalo.

Vane T.  Costa

Vir: irsd&vtc

 

 

 

Mogoče vam bo všeč