GospodarstvoizobraževanjeSlovenija

ILIRIKA – tedenski gospodarski komentar – 28.05.2021

Domači delniški trg, na podlagi zelo dobrih poslovnih izidov podjetij, vključenih v domači delniški indeks SBITOP, letos zaznava višje rasti tečajev v primerjavi z drugimi globalnimi delniškimi trgi. Domači borzni indeks je v tem letu pridobil že dobrih 26 odstotkov vrednosti, medtem ko sta, računano v evrih, ameriška S&P500 in Dow Jones pridobila čez dvanajst odstotkov. Indeks pretežno ameriških tehnoloških podjetij pa je pridobil “zgolj” 7 odstotkov, medtem ko je globalni delniški indeks (W1DOW) pridobil deset odstotkov.

Kljub rastem cen domačih delnic pa te glede na doseženo in pričakovano prihodnjo dobičkonosnost v primerjavi s tujimi primerljivimi podjetji povprečno ostajajo podcenjene in jih zdaj ob pojavu ležarin na bankah lahko uvrstimo v univerzum zanimivih naložb za čas višjih inflacijskih pričakovanj. Ob tem pa bodo domača podjetja v letošnjem letu izplačevala donosne dividende. Delničarji Zavarovalnice Triglav so na torkovi skupščini sprejeli predlog uprave in nadzornega sveta, da se del bilančnega dobička v višini 38,7 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,70 evra bruto na delnico. Na skupščini družbe Sava Re pa so v torek izglasovali dividendo v višini 85 centov bruto na delnico. Ob tem lahko omenimo, da bo novomeška Krka izplačala dividende v višini 5 EUR na delnico, Petrol pa 22 EUR na delnico.

Med zanimive domače naložbe še vedno spadajo še farmacevtska družba Krka, Zavarovalnica Triglav, Zavarovalna skupina Sava, Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, Petrol in NLB. Pri tem pa se moramo zavedati, da so delniške naložbe vedno precej bolj tvegane kot depozit na banki – vendar v sedanjih tržnih pogojih vse bolj postajajo del učinkovitega varčevalnega načrta vsakega posameznika. Praviloma ob profesionalni pomoči s strani borznoposredniških hiš.

Razmere na trgih se spreminjajo iz minute v minuto, zato je hitro odzivanje ključno. Naši upravljavci skrbno spremljajo analize trgov, gospodarstev in izbranih podjetij. S pravočasno alokacijo premoženja med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice idr.) ohranjamo nadzor nad nihanjem vrednosti premoženja in skušamo dosegati boljše rezultate od tržnega povprečja (primerljivega indeksa).

 

vir: www.ilirika.si

mib

Mogoče vam bo všeč