GospodarstvoSlovenija

ILIRIKA – tedenski gospodarski komentar – 24.06.2021

Vse višja inflacija ostaja glavna skrb ameriških potrošnikov, a kljub temu se je kazalnik potrošniškega zaupanja letos krepko izboljšal – predvsem na račun širšega ekonomskega »odpiranja« ameriških zveznih držav, ki vodi v izboljšanje stanja na ameriškem trgu dela. Ameriški indeks potrošniškega razpoloženja je zdaj na ravni 86,40 točke, kar je za 4,2 odstotka več kot prejšnji mesec in za 10,6 odstotka več kot pred enim letom.

Zaupanje potrošnikov ima najpomembnejšo vlogo v sektorju nenujnih oziroma cikličnih potrošniških dobrin. To so seveda podjetja, ki prodajajo dobrine, ki se jim potrošniki v slabših časih brez večjih posledic odpovejo oziroma izognejo, a po njih večinoma radi posežejo, ko je gospodarstvo v pozitivnem poslovnem ciklu.

Glede na to, da je že zdaj več kot polovica ameriške populacije cepljene z vsaj enim odmerkom cepiva ter glede na to, da so obeti za drugo polovico letošnjega leta dobri, kar se tiče ameriškega trga dela in ameriške ekonomije, lahko pričakujemo še dodatno izboljšanje zaupanja ameriških potrošnikov, to pa bo ugodno vplivalo na sektor nenujnih potrošnih dobrih.

Če si torej vlagatelji želijo biti investicijsko izpostavljeni ameriškemu sektorju nenujnih potrošnih dobrin, kot potencialno naložbo lahko izpostavljamo ETF XLY. S skladi ETF se sicer trguje enako kot z delnicami podjetij. ETF je tako sklad, ki sledi določenemu indeksu, in lahko vsebuje delnice podjetij, obveznice, surovine, valute ali katero drugo sredstvo. ETF skladi se od vzajemnih skladov razlikujejo predvsem po tem, da se jih upravlja pasivno, posledično jih bremenijo nižji stroški in so tako tudi provizije v ETF skladih precej nižje kot pri vzajemnih skladih. ETF skladi so navadno likvidnejši od vzajemnih skladov, saj je moč pridobiti kupnino že v dveh dneh od prodaje na borzi. ETF sklad se lahko kupi preko trgovalnega računa odprtega pri borzno posredniški hiši.

Torej, zaradi zgoraj navedenih dogajanj je tokrat morda smotrno vzeti v pregled enega izmed ETF skladov, ki sledi ameriškemu sektorju necikličnih potrošnih dobrin. XLY oziroma Consumer Discretionary Select Sector found sledi indeksu sektorja nenujnih potrošnih dobrin ameriškega gospodarstva, ki vključuje podjetja iz panog trgovine na drobno, hotelov, restavracij, dejavnosti za prosti čas, avtomobilov, oblačil ter luksuznega blaga. Med večje naložbe ETF XLY sicer spadajo podjetja, kot so Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald’s, Nike in Starbucks.

Razmere na trgih se spreminjajo iz minute v minuto, zato je hitro odzivanje ključno. Naši upravljavci skrbno spremljajo analize trgov, gospodarstev in izbranih podjetij. S pravočasno alokacijo premoženja med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice idr.) ohranjamo nadzor nad nihanjem vrednosti premoženja in skušamo dosegati boljše rezultate od tržnega povprečja (primerljivega indeksa).

vir: ilirika.si

 

Mogoče vam bo všeč