GospodarstvoizobraževanjeSlovenija

Ilirika – tedenski gospodarski komentar

Kot pričakovano, je med osrednjimi ameriškimi indeksi letos doslej najbolj pod pritiskom indeks pretežno tehnoloških podjetij Nasdaq, ki je letos izgubil že 12,8 odstotka, računano v evrih. Dva druga ameriška indeksa, S&P 500 in Dow Jones, pa sta v istem času izgubila 7,2 oziroma 3,9 odstotka. Za primerjavo, letos je indeks domačih delnic SBITOP pridobil 1,8 odstotka.

Na domačem trgu je v tem tednu Skupina Krka sporočila oceno poslovanja za leto 2021, kjer je po ocenah ustvarila prodajo v vrednosti 1 milijarde 565,8 milijona EUR, kar je 2 odstotka več kot v letu 2020. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov znaša 304,7 milijona EUR, kar je 5 odstotkov več kot v letu 2020. Pri Krki za letos načrtujejo prodajo izdelkov in storitev v višini 1 milijarde 610 milijonov EUR in čisti dobiček okoli 300 milijonov EUR. Za naložbe, ki bodo namenjene predvsem povečanju in tehnološki posodobitvi proizvodnih in razvojnih zmogljivosti ter infrastrukture, načrtujejo 130 milijonov EUR, ob tem pa za letos pri Krki načrtujejo 2-odstotono povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini.

Kljub lanski 29-odstotoni rasti Krkine delnice še vedno ostajajo nekoliko podcenjene glede na svoje poslovanje in primerljiva podjetja v tujini. Delnica Krke glede na svoje poslovanje in primerjajoč s poslovanjem njene konkurence, še ni precenjena, in to ne glede, da se je lani zabeležila 29-odstotono rast. Drži pa, da se je razlika s podobnimi delnicami iz iste branže, a ki kotirajo nekatere tudi na bolj likvidnih in razvitih tujih trgih, precej zmanjšala.

Pri Krkinem rezultatu je še posebej spodbudno, da ob tem, da so v 2021 zabeležili rast prihodkov na tako na obdobje 2019, kakor  na 2020, uspeli še obdržati marže nad dolgoročnejšimi strateškimi nivoji. Tako je EBITDA marža za leto 2021 znašala 29,5 odstotka. Krka svoje delničarje razveseljuje tudi s svojim programom odkupov lastnih delnic in s svojo ugodno in stabilno dividendo politiko. Lani so za nakupe lastnih delnic namenili 15,3 milijona EUR, za izplačilo dividend pa 156 milijonov EUR. Pridobili so 142.134 lastnih delnic in imeli 31. 12. 2021 skupaj 1.683.908 lastnih delnic, kar predstavlja dobrih  pet odstotkov osnovnega kapitala.

 

vir: www.ilirika.si

Mogoče vam bo všeč