Evropa

Evropska komisija potrdila letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 za leto 2019

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kljub zahtevnim razmeram v času pandemije covid-19 uspelo pripraviti Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja (PRP) 2014 – 2020 za leto 2019, ki je bilo konec junija 2020 posredovano na Evropsko komisijo, čeprav se je rok za posredovanje poročila s spremembo evropske zakonodaje podaljšal do 30. septembra 2020. Evropska komisija je ocenila, da je Letno poročilo o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019 odlično pripravljeno in ga je 26. 8. 2020 tudi potrdila.

V okviru Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 je sicer na voljo skupaj 1.107.164.750 EUR razpoložljivih sredstev, od tega 837.849.803 EUR sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz PRP 2014–2020 je bilo do 31. 7. 2020 skupaj za vse (pod)ukrepe / prednostna področja odobrenih 947.546.282 EUR (85,6 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 709.571.160 EUR (64,1 % vseh razpoložljivih sredstev).

Glede na primerjavo z ostalimi državami članicami je črpanje sredstev EKSRP nad povprečjem v Evropski uniji.

Do konca leta 2019 oziroma do 31. 3. 2020 je Republika Slovenija v okviru PRP 2014 – 2020 dosegla vse mejnike okvira uspešnosti. Tako je bila programu dodeljena rezerva za uspešnost v višini 6 % sredstev EKSRP oziroma več kot 50 milijonov EUR.

Mogoče vam bo všeč

Več v:Evropa